Výmena preukazu občana s ŤZP vydaného do 31. decembra 2008

Na základe prechodného ustanovenia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (s červeným pásom) vydané do 31. decembra 2008 platia do 31. decembra 2013.

Starší preukaz občana s ŤZP poznáte podľa jeho formy vyhotovenia. Preukazy, ktoré je potrebné vymeniť, sú v papierovej forme. Nové preukazy vydávané od roku 2009 sú zaliate do plastovej fólie a majú nové bezpečnostné prvky – vodotlač a hologram, ktoré majú predchádzať ich zneužívaniu a prispievajú k vyššej ochrane dokladov. Vymeniť sa musia aj preukazy, ktoré doteraz platili bez časového obmedzenia. Nové preukazy fyzickej osoby s ŤZP vydávajú posudkové oddelenia úradov práce. Výmena sa robí na počkanie a nie je spoplatnená. Na výmenu potrebujete predložiť platný preukaz občana s ŤZP, občiansky preukaz a fotografiu s rozmermi 3 x 4 centimetre. Nevidiacich a prakticky nevidiacich držiteľov preukazu občana s ŤZP s červeným pásom upozorňujeme na možnosť dať si vyznačiť na zadnej strane preukazu druh zdravotného postihnutia „nevidiaci – blind“ . Aj keď výmena preukazu nie je povinná, je potrebné tak do konca roku 2013 urobiť, pretože staré preukazy vtedy stratia svoju platnosť a tým ich držiteľ stratí nárok na výhody, najmä na možnosť uplatnenia zľavy pri cestovaní hromadnou dopravou.