Vyhlasujeme grantové kolo na rok 2021

Plány krajských stredísk, krajských rád, klubov a základných organizácií na tento rok nemusia byť nutne bez nápadu. Podporiť ich v rozširovaní vedomostí, rozvoji komunikačných, prezentačných i manuálnych zručností, v realizovaní športových aktivít či najrôznejších umeleckých činností chceme aj prostredníctvom Grantového programu ÚNSS, ktorého aktuálnou témou sú Nevidiaci a slabozrakí v on-line svete.

Žiadosti o poskytnutie grantu je možné zasielať na adresu Úradu ÚNSS do 10. mája 2021 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) na predpísanom formulári, ktorý je spolu s postupom na jeho vyplnenie a podmienkami grantového kola k dispozícii nižšie. Pozor! Vyžaduje sa aj elektronické zaslanie žiadosti, a to na adresu ondrusova@unss.sk.

Súbory na stiahnutie:

Grantová komisia praje všetkým veľa dobrých nápadov a radosti z realizácie úspešných projektov!