Vo Svätom Jure pribudol 3D model mesta aj pre nevidiacich

Haptická mapa znázorňujúca historické centrum vinárskeho mestečka sa nachádza na Prostrednej ulici. Autorom bronzového diela, ktoré je citlivo osadené do priestoru, je Mgr. Art. Marián Králik, ktorý výrobu konzultoval aj so zástupcami Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. „Potešilo ma, že sme zvolili vhodnú mierku budov, teda takú, ktorá je pre ľudí so zrakovým postihnutím vhodná. Dostal som zaujímavé tipy na dotvorenie mapy, napríklad sme špeciálnym 3D perom doplnili reliéfy znázorňujúce vinohrady,“ povedal autor originálneho diela.

Na obrázku sú sklonení nad mapou muž a žena a rukami sa dotýkajú mapy.

Členovia ÚNSS si pozerajú haptickú mapu mesta Svätý Jur.

3D model približuje návštevníkom historické jadro mesta, línie ulíc a sprostredkúva informácie o pôvodnej opevnenej štruktúre mesta. Súčasťou informácií sú najdôležitejšie fakty z dejín mesta doplnené o popisky v Braillovom písme. Návštevníci sa dozvedia odkedy je datovaná prvá písomná zmienka, ale aj v ktorom roku sa zo Svätého Jura stalo mesto kráľovské.

Slávnostné odovzdanie 3D mapy sa uskutočnilo počas tradičných Svätojurských hodov. Medzi prvými si ju mohli pozrieť členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do mestečka už teda nemusíte zavítať len za kvalitným vínom, ale aj zaujímavou turistickou dominantou. Pre ľudí so zrakovým postihnutím by však bolo priateľskejšie, ak by model obsahoval viac popiskov v Braillovom písme alebo QR kód, cez ktorý by sa dozvedeli chýbajúce informácie a dôležité súvislosti.

Súčasťou spomínaného projektu je i digitalizácia dôležitých objektov a historických priestorov v meste. „Izba grófa Mórica Beňovského zameraná na príbeh cestovateľa a kráľa severnej časti Madagaskaru. Renesančný dom približujúci tradičné remeslá a kultúru. Pálffyho kaštieľ odkazujúci na bohatú tradíciu vinohradníctva a vinárstva. Obyvatelia, návštevníci a turisti ich môžu osobne navštíviť a pozorovať historickú podobu v reálnom čase vďaka špeciálnym 3D okuliarom prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality,“ lákajú návštevníkov Jurania prostredníctvom oficiálnej webovej stránky mesta.