V autobusoch spoločnosti ARRIVA pribudli značenia v Braillovom písme

Braillovo písmo je spolu s hláseniami pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich štandardom vo všetkých nových autobusoch spoločnosti ARRIVA.

Cestujúci v  prímestskej a mestskej autobusovej doprave zabezpečovanej spoločnosťami ARRIVA si môžu pri vystupovaní z autobusu pripomenúť Svetový deň Braillovho písma (4. januára). Týmto písmom sú totiž označené aj tzv. zvončeky, teda tlačidlá slúžiace na signalizovanie zastavenia vozidla a na oznámenie stavu núdze.

Najnovšie autobusy ARRIVA vybavené akustickým informačným systémom zároveň zvyšujú štandard komfortu pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich hlásením zastávok v interiéri vozidla, ale aj ponukou nezávislého zvukového kanála pre vonkajšie ozvučenie. To si môže cestujúci aktivovať povelovým vysielačom, ktorý patrí medzi kompenzačné pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Na obrázku je detail signalizačného tlačidla. Na červenom tlačidle je text STOP a nad ním text v braile

Signalizačné tlačidlo STOP doplnené o názov aj v Braillovom písme.

„V spolupráci s našimi objednávateľmi, teda mestami a samosprávnymi krajmi, sa nám darí zrýchľovať tempo modernizácie vozového parku a tým zvyšovať pohodlie a bezpečnosť pre všetkých našich cestujúcich, vrátane tých, ktorí kvôli svojmu zrakovému postihnutiu často čelia rôznym prekážkam. Tlačidlá označené Braillovým písmom, vonkajšie a vnútorné ozvučenie, ale napríklad aj nízkopodlažné podvozky – to všetko sú prvky, ktoré pomáhajú prekonávať tieto bariéry a umožňujú plnohodnotné cestovanie naozaj všetkým cestujúcim,“ uviedol Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku.

Na obrázku je detail tlačidla z autobusu, kde je na modrom podklade ikona kočíka a text v braili

Tlačidlo s Braillovým písmom označujúce “kočík”.