ÚNSS s ohľadom na koronavírus upravuje poskytované služby

Dve podávajúce sa ruky prečiarknuté červeným nápisom Covid-19
Ilustračné foto: pixabay.com

V súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva i Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pred výskytom a šírením koronavírusu upravuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytované služby.

Krajské strediská ÚNSS

Všetky krajské strediská budú do odvolania prioritne poskytovať svoje služby telefonicky alebo elektronickou formou. Nariadenie sa týka aj terénnych služieb, teda osobných návštev u klientov.

V nevyhnutných prípadoch je možné ambulantnú službu zrealizovať, ale len po predchádzajúcom overení u klienta, či u neho nie je podozrenie na vírusové ochorenie COVID – 19, alebo či neprišiel do osobného kontaktu s takýmito osobami.

Do odvolania je tiež pozastavená akákoľvek skupinová aktivita s klientmi.

Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér

Vzhľadom na vzniknutú situáciu prosíme klientov, ktorí chcú v našej organizácii predložiť žiadosť o vydanie posudku k stavebnému konaniu, aby ho realizovali elektronickou formou.

O zrušení mimoriadnej situácie bude ÚNSS informovať na webovej stránke i prostredníctvom sociálnych sietí.