Aktualizácia: ÚNSS venovala 1 000 eur pre BIVIO

V roku 2018 vznikol v Bratislave integračný sociálny podnik a rehabilitačné stredisko BIVIO. Ide o pokrokový projekt zamestnávajúci ľudí s mentálnym postihnutím. V BIVIO nachádzajú uplatnenie, zmysel života, svoju prácu a pocit užitočnosti. Naučia sa vykonávať prácu v práčovni, získajú zručnosti pri fungovaní v reštaurácii či ako pomocné profesie v kuchyni.  

Vedenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa rozhodlo pomôcť a podporiť záchranu výnimočného projektu:

“Keď sme zistili, že má BIVIO existenčný problém, rozhodli sme sa pomôcť a venovať im tisíc eur. Už niekoľkokrát sme využili služby tohto výnimočného zariadenia, v praxi sme videli, že ich práca má zmysel. Klienti pre nás pracovali s láskou a nesmiernou hrdosťou. Dobré a fungujúce veci by nemali skončiť… Myslím si, že tieto dni nás učia, aký dôležitý je vzájomný rešpekt, nezištná pomoc i solidarita. Veľmi si želáme, aby sa BIVIO podarilo zachrániť a ďakujeme všetkým, ktorých inšpirujeme a pridajú sa k nám,“ hovorí riaditeľka ÚNSS Tatiana Winterová.

Ak vám nie je ľahostajný osud ľudí, ktorí by si inak nenašli zamestnanie a uplatnenie, pomôžte. Každé euro sa počíta a vaše euro môže pomôcť dobrej veci.  

Žiaľ, súčasná situácia si už začína vyberať svoju daň. Niekde vírus úraduje veľmi rýchlo. Stopnime ho spoločne!  

O súčasnej situácii v BIVIO očami jeho zástupcov

Koncom roka 2018 sme v Bratislave založili integračný sociálny podnik a rehabilitačné stredisko BIVIO.  V ňom zamestnávame ľudí s mentálnym postihnutím. Nebolo jednoduché dostať sa tam, kde sme dnes. Roky driny, mnoho zapálených ľudí, nádej, optimizmus, viera, že to má zmysel…

A veľa, veľa peňazí, ktoré sme museli investovať.

Verili sme, že v rozbehu nám pomôžu aj verejné zdroje určené na podporu začínajúcim sociálnym podnikom. Nestalo sa tak. Fakt, že sme podnik založili v Bratislave sa javí ako zásadná prekážka na získanie tejto podpory. Jednoducho, začiatky bývajú ťažké. To vie určite každý podnikateľ. A sú ešte ťažšie, ak zamestnávate aj ľudí s mentálnym postihnutím. Nielen zamestnávame,  ďalších zaúčame na pomocné profesie v kuchyni, reštaurácii, práčovni.

Pomaličky sme sa začali posúvať vpred. Krok za krokom. V piatok 13. 3. sme museli zatvoriť, aby sme ochránili zraniteľných klientov. Ocitli sme sa v krízovej situácii. Nemáme dostatok peňazí na udržanie prevádzok BIVIO. Nechceme, aby naši zamestnanci prišli o prácu a klienti o rehabilitačné služby.

Prosíme Vás, pomôžte centru BIVIO prostredníctvom verejnej finančnej zbierky BIVIO 2020.

Ako? Zaslaním akejkoľvek sumy na:
IBAN: SK2002000000002044883553, SUBASKBX

Alebo môžete prispieť na transparentný účet:
SK45 0900 0000 0051 6583 0902, GIBASKBX

Úprimne Vám ďakujeme!

Verejnú zbierku BIVIO 2020 zapísalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-10933 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, so zameraním na pomoc pre ľudí s mentálnym postihnutím v centre BIVIO.