Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska prezentovala Deň bielej palice v Bruseli

Dnes (19.10.) sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenenia Excellence in Road Safety Awards 2023 (ocenenie za výnimočnosť v oblasti bezpečnosti cestnej premávky), ktoré každoročne udeľujú Európska charta bezpečnosti cestnej premávky (ERSC – European Road Safety Charter) a Európska komisia s cieľom pozitívne ohodnotiť a vysloviť uznanie rôznym aktivitám zameraným na zvyšovanie bezpečnosti na cestách.

ERSC oceňovala najlepšie projekty zamerané na bezpečnosť v cestnej premávke. Celkovo bolo možné prihlásiť sa do piatich kategórií:
1. Najlepšie využitie údajov na podporu bezpečnosti na cestách
2. Najlepší projekt bezpečnosti na cestách pre účastníkov cestnej premávky so zníženou mobilitou
3. Najlepší projekt propagujúci schopnosť viesť motorové vozidlo
4. Najlepší projekt na podporu bezpečnosti na cestách v sektore elektronického obchodu
5. Cena za bezpečnosť cestnej premávky (určená samosprávam)

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola nominovaná v 2. kategórii. Organizáciu zastupoval priamo v Bruseli predseda ÚNSS, Ján Podolinský. Žiaľ, nomináciu sa nepodarilo premeniť na cenu, ale účasť našej organizácie považuje za dôležitú. „Gratulujem víťazovi. Som rád, že som sa mohol zúčastniť finálového ceremoniálu. Je dôležité hovoriť o problematike bezpečnosti nevidiacich a slabozrakých chodcov v premávke. Teším sa, že sme mohli reprezentovať našu organizáciu i krajinu na medzinárodnom podujatí. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa každoročne zapájajú do projektu a podporujú tak bezpečnosť ľudí so zrakovým postihnutím v premávke,“ povedal Ján Podolinský, predseda ÚNSS.

Spolu s ÚNSS bojovalo o finálové ocenenie aj Národné zhromaždenie nevidiacich z Írska (Nationl Council for the Blind Ireland). Členovia NCBI sa zamerali na problematiku bezpečného pohybu nevidiacich a slabozrakých. Upozorňovali na skutočnosť, že nevidiaci a slabozrakí sa nemôžu orientovať pomocou značiek a ďalších vizuálnych prvkov, ani sa spoľahnúť na očný kontakt s vodičom, či ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Realizovali výskum, ktorým zistili, že 63 % ľudí so zrakovým postihnutím sa pri pohybe v premávke a na uliciach aspoň raz zranilo. Až 59 % opýtaných uviedlo, že zvýšená mikromobilita spôsobila zníženie ich sebavedomia a istoty bezpečne sa pohybovať vo verejnom priestore. Výskum tiež poukázal na skutočnosť, že až 64,9 % jednotlivcov so zrakovým postihnutím malo kolíziu s e-kolobežkou na cestách.

Víťazom sa stala belgická spoločnosť Symfoon zameraná na chodníky bez prekážok, ktoré sú pre nevidiacich a slabozrakých chodcov veľkým problémom. Vtipnou video kampaňou sa snažili osloviť verejnosť a upozorniť, čo všetko je pre nevidiacich problémom pri prechádzaní po chodníkoch a cestách: nesprávne odložené e-kolobežky, bicykle, odpadkové koše či otvorené dvere od auta v smere do chodníka. Vytvorili štyri videá, ktoré s nadhľadom na tieto problémy upozorňujú – nevidiaci chodci sa s nadšením vyberú do ulíc, ale do cieľa sa nedostanú, pretože narazia na prekážku. Okrem videí vyrobili nálepky s QR kódom a umiestnili ich na prekážky v mestách a obciach. Prostredníctvom QR kódu sa mohli majitelia dozvedieť viac o problematike. Prechádzku so zaviazanými očami si v rámci kampane mohol vyskúšať aj flámsky minister pre bezpečnosť cestnej premávky, čo pomohlo zviditeľneniu kampane. Členovia Symfoon umiestnili viac ako 10 000 nálepiek a na sociálnych sieťach oslovili viac ako 23 000 ľudí, videá na YouTube dosiahli takmer 600 vzhliadnutí.