TS: WBU pripomína Svetový deň bielej palice: Univerzálny symbol nezávislosti

Dnes (15. októbra) si milióny nevidiacich a slabozrakých po celom svete pripomínajú dôležitosť bielej palice v ich životoch. K oslavujúcim organizáciám sa svojím vyhlásením pridala aj Svetová únia nevidiacich (WBU).

V období náročnej spoločenskej situácie, prebiehajúcich globálnych výziev, ako je vojna na Ukrajine, prírodné katastrofy spôsobené zmenou klímy i pretrvávajúce vplyvy pandémie COVID-19, WBU zdôrazňuje význam bielej palice ako univerzálneho symbolu nádeje, nezávislosti i odolnosti. „Biela palica je viac než len nástroj mobility, je to symbol nezávislosti, ktorý umožňuje nevidiacim a slabozrakým bezpečný pohyb od blízkeho okolia až po medzinárodné dobrodružstvá,“ povedala Martine Abel-Williamson, prezidentka WBU.

Diana Stentoft, generálna tajomníčka Svetovej únie nevidiacich, ktorá je slabozraká, hovorí: „Biela palica nie je prospešná len pre tých, ktorí ju používajú na zisťovanie a vyhýbanie sa prekážkam, ale je tiež výrazným znakom pre slabozrakých jedincov, ako som ja. Vzbudzuje pocit dôvery i nezávislosti a potvrdzuje, že aj my sa môžeme s istotou pohybovať po svete.“

WBU vo svojom oficiálnom stanovisku podporuje myšlienky vzdelávania verejnosti o význame bielej palice v živote ľudí so zrakovým postihnutím. WBU komunikuje, aké dôležité je hovoriť o jej prínose i základných právach týchto ľudí. V tomto roku organizácia pokračuje v presadzovaní práv a nezávislosti nevidiacich a slabozrakých, pričom zdôrazňuje potrebu neustáleho vzdelávania o bielej palici.

„Keď si pripomíname Medzinárodný deň bielej palice, oslavujeme zjednocujúci symbol, ktorý biela palica predstavuje. Spája kultúrne i jazykové rozdiely a podporuje inkluzívnejší a prístupnejší svet pre všetkých,“ stojí v oficiálnom stanovisku WBU.