TS: Výnos hlavného zbierkového dňa verejnej zbierky Biela pastelka 2020

18. septembra 2020 vyšli do ulíc zbierkové tímy a do pokladničiek s logom Bielej pastelky zbierali finančné prostriedky určené na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Organizátori sú s výnosom hlavného zbierkového dňa viac ako spokojní, ukázalo sa, že verejnosti osud ľudí so zrakovým postihnutím nie je ľahostajný.

Pandémia prináša aj dobré správy

Napriek tomu, že zbierku Biela pastelka výrazne poznačila druhá vlna pandémie, najmä čo sa týka počtu zbierkujúcich tímov v uliciach, výnos bol vyšší, ako organizátor, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pôvodne odhadovala. „Keď sme začínali plánovať zbierku, práve prebiehala prvá vlna pandémie a my sme vôbec netušili, čo bude v septembri. Povedali sme si, že sa budeme držať pri zemi a nebudeme mať veľké očakávania. Aj suma 60-tisíc eur sa nám v tej chvíli zdala nedosiahnuteľná. Najmä, keď sme videli k akým markantným prepadom vo výnosoch prišlo v prípade iných zbierok,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Spočítanie výnosov v jednotlivých krajoch napokon prinieslo pozitívny výsledok. Suma hlavného zbierkového dňa sa vyšplhala takmer na 140-tisíc, presná suma je 139 448,62 Eur.    

„Za týmto krásnym číslom sa skrývajú hodiny práce, či už v rámci medializácie, prípravných prác so zbierkovým materiálom, komunikácie so základnými i strednými školami. A práve tie sú pre nás kľúčové, veľmi pekne im ďakujeme, že to nevzdali a zbierku zrealizovali. Ak nemohli ísť do ulíc, ostali aspoň na pôde školy. Veľká vďaka patrí aj všetkým darcom s otvoreným srdcom, ktorí dokázali, že im nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný. Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na Bielej pastelke. Vďaka nim môže napísať ďalšie krásne príbehy v živote ľudí nevidiacich a slabozrakých,“ konštatuje Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS.

Kampaň 2020

Kampaň Biela pastelka 2020 opäť pripravila košická agentúra Promiseo. Pri jej realizácii museli myslieť na variant s pandémiou i bez, nakoľko v čase jej dolaďovania nebolo nič isté. „V apríli, keď sme pripravovali kampaň a zamýšľali sa nad jej ideou, sme vôbec nevedeli, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať a čo bude v septembri. Museli sme sa pripraviť aj na možnosť, že zbierka v uliciach jednoducho nebude a všetko budeme musieť presunúť do online prostredia a sústrediť sa na SMS-ky. Preto sme pripravili dva kľúčové vizuály, jeden komunikoval hlavný zbierkový deň a druhý možnosť prispieť prostredníctvom mobilných operátorov. A aby sme mali čo najširší zásah, oslovili sme desiatky influencerov, ktorí nám so šírením myšlienky pomohli,“ hovorí Andrea Michajlová, kreatívna riaditeľka agentúry Promiseo.

Aj vizuál kampane nebol vybraný samoúčelne. „Premýšľali sme, čo v tejto „previzualizovanej“ dobe, najmä, ak by sme v čase zbierky ostali všetci doma, verejnosť zaujme. Uvedomili sme si, že NIČ, tma, nejaký šok, ktorý ich prinúti upriamiť pozornosť a na chvíľu ich pri scrollovaní vyruší. A to sme našli práve v čiernom vizuále doplnenom čistými bielymi líniami, kde ústredným prvkom bola biela pastelka. Vizualita kampane sa odzrkadlila aj v TV spote, v ktorom sme trošku zariskovali a opäť sa pohrali s myšlienkou tmy. Nesmierne nás teší výnos hlavného zbierkového dňa a verím, že takéto číslo sme dosiahli aj vďaka našej práci,“ dopĺňa A. Michajlová.

Poďakovanie školám

Novinkou tohto roka je i príprava edukatívneho videa, ktorým sa chce Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poďakovať spolupracujúcim školám. „Počas roka nestihnú kolegovia navštíviť všetky školy, ktoré s nami spolupracujú, aby sme im porozprávali o živote ľudí so zrakovým postihnutím. Napadlo nám urobiť edukačné video, ktoré by im to prístupnou formou priblížilo. Hlavou témou je príbeh študenta Maťa, ktorému sa po nehode obráti život o stoosemdesiat stupňov, zostane takmer nevidiacim a vracia sa do školy. Video dá žiakom a študentom odpovede, ako komunikovať s (takmer) nevidiacim spolužiakom, ako mu pomôcť, priblíži spôsob, akým sa dokážu nevidiaci učiť a veľa ďalšieho,“ približuje T. Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Video je školám k dispozícii kedykoľvek, nachádza sa na Youtube kanále ÚNSS:
https://www.youtube.com/watch?v=5W8ZVSKy76o&t=41s

Zbierka sa ešte nekončí

Biela pastelka 2020 sa oficiálne končí 31.12.2020, takže darcovia ešte stále majú možnosť prispieť:

  • online na číslo účtu SK23 1111 0000 0014 3025 8006
  • prostredníctvom mobilných telefónov na číslo 820
  • darovacími bránami, ktoré sú k dispozícii na www.bielapastelka.sk

Výnos zbierky Biela pastelka bude využitýna aktivity spojené s obhajobou záujmov či presadzovanie legislatívnych zmien v prospech nevidiacich a slabozrakých. Časť finančných prostriedkov z výnosu Bielej pastelky využívajú aj členovia základných organizácií. Avšak za najdôležitejšie s čím pomáha výnos Bielej pastelky považujú v ÚNSS podporu sociálnych služieb – sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré svojim klientom bezplatne poskytujú krajské strediská.