TS: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má nového predsedu

Jedno z najstarších a najväčších občianskych združení na Slovensku, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), má nového predsedu. 32 rokov túto pozíciu i záujmy ľudí so zrakovým postihnutím obhajoval Branislav Mamojka. 2. decembra prebral symbolickú štafetu lídra organizácie Ján Podolinský.

Zmena na poste najdôležitejšieho zástupcu organizácie pomáhajúcej ľuďom so zrakovým postihnutím sa uskutočnila počas 9. zjazdu ÚNSS. Nového kandidáta zvolilo 64 delegátov z celého Slovenska. „Rád by som svojimi zručnosťami, schopnosťami i zápalom pre prácu v organizácii prispel k tomu, aby sa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska i život ľudí so zrakovým postihnutím naďalej zlepšovali. Budem rád, ak budeme pokračovať v rozvíjaní a skvalitňovaní nami poskytovaných služieb. Zároveň by som si želal, aby sa viac zaktivizovala naša členská základňa a spoločne sme vytvárali silnú a jednotnú organizáciu,“ hovorí na margo svojich plánov Ján Podolinský, novozvolený predseda ÚNSS.

Vyše tri desaťročia bol na čele Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka. Neúnavne a obetavo sa venoval obhajobe záujmov a práv ľudí so zrakovým postihnutím. Pod jeho vedením sa z ÚNSS stala rešpektovaná organizácia, ktorá sa pričinila o výrazné zlepšenie postavenia nevidiacich a slabozrakých ľudí na Slovensku. Taktiež sa stala aktívnym členom zahraničných organizácií, ako je EBU a WBU (European Blind Union a World Blind Union, Európska a Svetová únia nevidiacich). „Únia pre mňa znamená úsek života, kedy sa mi darilo robiť prácu, ktorá mala význam nielen pre mňa, ale aj pre ďalších ľudí. Bola veľmi pestrá, spoznal som množstvo osobností, ktoré som mohol pozitívne ovplyvniť aj v prospech nás, zrakovo postihnutých. Toto obdobie svojho života považujem za užitočnejšie ako roky, keď som pôsobil vo vedeckom výskume.“

Za svoje najväčšie úspechy, ktoré sa organizácii pod jeho vedením podarili, považuje Branislav Mamojka predovšetkým výrazný posun v oblasti prístupnosti informačných technológií, množstvo pozitívnych legislatívnych zmien zlepšujúcich každodenný život ľudí so zrakovým postihnutím i dobrú pozíciu ÚNSS v rámci medzinárodných vzťahov. Z organizácie však neodchádza úplne, bude pôsobiť v pozícii podpredsedu a venovať sa predovšetkým legislatívnej oblasti. V ďalšom smerovaní organizácie má jasno: „Kontinuálne treba pokračovať vo veciach, ktoré máme dobre rozbehnuté, ako sú sociálne služby či účasť na tvorbe legislatívy. Za úžasný úspech by som považoval omladenie organizácie, aby sme mali viac mladých ľudí majúcich záujem o prácu, ktorá prináša prospech nielen im, ale aj ostatným ľuďom,“ uzatvára B. Mamojka.

Kto je novým predsedom ÚNSS?

Ing. Ján Podolinský pôsobí v ÚNSS od roku 2012. Ako inštruktor sociálnej rehabilitácie so zameraním na informačné technológie pracuje v Krajskom stredisku ÚNSS v Košiciach. Je garantom akreditovaného vzdelávania ÚNSS určeného inštruktorom IT pre zrakovo postihnutých. Pôsobí ako zástupca ÚNSS v poradnej rade Slovenskej autority pre Braillovo písmo v SKN Mateja Hrebendu v Levoči. Aktívne publikuje články i videá zamerané na pomoc používateľom asistenčných technológií so zrakovým postihnutím ako aj na ich popularizáciu. Pred nástupom do Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pôsobil v softvérovej spoločnosti. Do ÚNSS nastúpil po zhoršení zraku. Je ženatý, má dve dcéry, žije v Košiciach.

Prvý videorozhovor s nastupujúcim i odchádzajúcim predsedom ÚNSS je uverejnený na oficiálnom Facebookovom a YouTube profile Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Linky na rozhovory:
Branislav Mamojka zhodnotil svoje pôsobenie v ÚNSS:
https://bit.ly/3gX88mo

Rozhovor s Jánom Podolinským si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz:
https://bit.ly/3XVPfRy