TS: Pripomíname si Svetový deň Braillovho písma

4. január 2021 patrí Svetovému dňu Braillovho písma. Pripomíname si ním nielen samotného tvorcu, Louisa Brailla, ale najmä význam tohto písma ako základného komunikačného prostriedku ľudí so zrakovým postihnutím. 

Braillovo písmo bolo svetu predstavené v roku 1825. Pozostáva z dvoch stĺpcov po troch bodoch. Ich kombináciou možno zaznačiť písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické a chemické symboly, dokonca notový záznam. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi riadkami, sú pevne dané tak, aby bolo možné šesťbod poľahky zachytiť bruškom prsta. Neexistujú veľkosti písmen, ako ich pozná vidiaci človek, na zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ písmo, ani kurzívu. Je však plne ortografické, má svoju logiku, zákonitosť i postupnosť. Slovenská abeceda pozostáva zo 64 kombinácií 6-bodového Braillovho písma.

Braillovo písmo je nevyhnutné pre gramotnosť a celoživotné vzdelávanie nevidiacich, ich slobodu prejavu a názoru, ako aj sociálne začlenenie. Je to v súlade s článkami 21 a 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a cieľa trvalo udržateľného rozvoja 4, ktorý sa zameriava na inkluzívnu a spravodlivú kvalitu vzdelávania a podporu príležitostí celoživotného vzdelávania pre všetkých.

Pri príležitosti osláv Svetového dňa Braillovho písma žiada Svetová únia nevidiacich (WBU) všetky krajiny, aby ratifikovali a implementovali Marakéšsku zmluvu, ktorá umožňuje cezhraničnú distribúciu Braillovho písma a iných prístupných materiálov na čítanie bez hrozby porušenia autorských práv. Je to zároveň skvelý spôsob, ako podporiť používanie Braillovho písma a posilniť jeho rovnocennú pozíciu voči novým technológiám.

Za kritickú tiež WBU považuje skutočnosť, že v menej rozvinutých krajinách je príprava textov v Braillovom písme priveľmi nákladná, čo obmedzuje dostupnosť materiálov na čítanie pre nevidiacich. Svetová únia nevidiacich sa však snaží situáciu v kritických krajinách zmierniť poskytovaním štipendií určených ľuďom so zrakovým postihnutím.

Zároveň však WBU upozorňuje na negatívny dopad pandémie COVID-19 v súvislosti s informovanosťou ľudí so zrakovým postihnutím. „Pretože sa svet snaží vyrovnať sa s pandémiou COVID-19 je pre nevidiacich alebo slabozrakých nevyhnutný prístup k informáciám a materiálom na čítanie v prístupných formátoch. Preto by sme chceli pri tejto príležitosti vyzvať vlády, tvorcov politík a všetky ostatné zainteresované strany, aby zabezpečili dostupnosť materiálov na čítanie v prístupných formátoch, vrátane Braillovho písma, aby nikto nezostal pozadu,“ stojí v oficiálnom stanovisku WBU, ku ktorému sa, pochopiteľne, pridáva aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.