TS: Nultý ročník konferencie o digitálnej prístupnosti zaujal

Pri príležitosti Svetového dňa na podporu prístupnosti (GAAD – Global Accessibility Awareness Day) zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) nultý ročník online konferencie o digitálnej prístupnosti – Prístupne 2023. Takmer stovka účastníkov potvrdila, že je o tejto téme dôležité hovoriť.

Webová stránka, ktorá sa používateľovi javí ako plocha bez akéhokoľvek textu a obrázkov, alebo odkrývajúca iba fragmenty, no nie úplné informácie. Text, ktorého písmená sa zlievajú do komplikovanej masy a získať z nej relevantné informácie je pre daného človeka nesmierne náročné, zdĺhavé, ale aj vôbec nemožné. „Takto akosi sa cíti človek so zdravotným postihnutím, ktorý sa dostane na neprístupnú webovú stránku. Na takejto stránke nevie človek so zdravotným postihnutím získať potrebné informácie, a preto je veľmi dôležité neustále hovoriť o digitálnej prístupnosti. O nástrojoch, ktoré webové stránky či mobilné aplikácie sprístupnia nielen ľuďom so zrakovým, ale aj ďalšími typmi postihnutia,“ hovorí Peter Teplický, organizátor konferencie a vedúci oddelenia CETIS Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Prístupnosť digitálneho priestoru je v rámci slovenskej legislatívy zahrnutá v Zákone č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a zo zákona vyplývajúcej Vyhláške č. 78/2020 Z.z o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Napriek tomu sú mnohé webové stránky verejnej správy naďalej plné virtuálnych bariér.

Najväčším problémom sú podľa jeho skúseností mnohé interaktívne prvky webových stránok, ktoré však asistenčné technológie nevedia identifikovať, alebo nie sú ovládateľné pomocou klávesnice, čím sa stávajú pre nevidiacich používateľov nepoužívateľné, poprípade je orientácia veľmi komplikovaná a nekomfortná. Problematické sú podľa Petra Haladu aj stránky eshopu oficiálneho štátneho železničného dopravcu pri kúpe cestovného lístka, či stránky niektorých mobilných operátorov umožňujúce dobitie kreditu.

Mať prístupnú webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu znamená dodržať pri jej vývoji určité presne stanovené postupy, ktoré následne umožňujú jej kompatibilitu s asistenčnými technológiami. „Naša organizácia vie pomôcť s auditom webových stránok. Bohužiaľ, zaznamenali sme, že mnohé spoločnosti si síce dajú s nadšením urobiť podrobný audit svojej stránky, no zistené porušenia prístupnosti neodstránia,“ konštatuje P. Teplický.

Spíkrov konferencie spájal spoločný názor – webové sídla verejných inštitúcií musia byť plne prístupné a komerčné by mali byť. „Z prístupného webu však benefitujú všetci, ľuďom s postihnutím odstránime bariéry a zároveň zvýšime počet aktívnych používateľov. Navyše, sémantický web zlepšuje SEO, ale tiež orientáciu i používateľský zážitok,“ povedal Andrej Nemeček, zástupca IT firmy GoodRequest, ktorá si tému prístupnosti zobrala za svoju a patrí k jej podporovateľom.

Legislatíva zameraná na prístupnosť

  • Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
  • Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie
  • Zákon o vysokých školách 131/2002 Z. z.
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb, transponovaná do slovenskej legislatívy najmä v Zákone č. 351/2022 Z. z. o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (s účinnosťou od 28.6.2025)

Jednotlivé prezentácie z konferencie uverejní Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na svojom YouTube kanáli.