TS: Hlavný zbierkový deň priniesol Bielej pastelke čiastku 260-tisíc eur

22. septembra sa v uliciach slovenských miest nachádzali dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka, aby hovorili nielen o každodennosti so zrakovým postihnutím, ale darcom za ich dobrovoľný príspevok venovali drevenú pastelku – symbol spolupatričnosti s ľuďmi nevidiacimi a slabozrakými.

22. ročník verejnej zbierky Biela pastelka spojili organizátori, teda Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) s témou Braillovho písma. „Chceli sme upozorniť na dôležitosť hmatového písma v životoch ľudí so zrakovým postihnutím a priblížiť verejnosti jeho využívanie digitálnymi technológiami. Braillovo písmo považujeme za základnú gramotnosť ľudí so zrakovým postihnutím a aktuálny ročník verejnej zbierky nám tiež umožnil upozorniť na jeho chabé využívanie v praxi – predovšetkým v tovaroch a službách,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS.

Novinkou ročníka 2023 bola tiež možnosť prispieť na konto verejnej zbierky bezhotovostne prostredníctvom terminálov. „Vďaka spolupráci s ČSOB bankou mali vybrané tímy k dispozícii platobný terminál, takže darcovia mohli prispieť aj bezhotovostne. Terminály boli tiež súčasťou našich eventov v mestách Nitra, Košice, Prešov a Bratislava. Sme veľmi radi, že zbierka tohto roku vstúpila i do bezhotovostného sveta,“ povedala Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Komunikačnú kampaň pripravila košická agentúra Promiseo. „Opäť bolo pre nás dôležité pracovať s témou, ktorá je aktuálna a často sa objavuje v rôznych médiách. A to, že existujú veci, pamiatky, ktoré by mal človek aspoň raz za život vidieť a navštíviť, je vlastne aktuálne stále. Preto sme sa rozhodli spracovať to a zakomponovať do toho motív predstavivosti, ktorý je blízky každému. Avšak ostať iba pri predstavivosti a opisoch nám nestačilo. Využili sme umelú inteligenciu, predstavy nevidiacich zhmotnili a ukázali ich v spote. Zadefinovali sme si vizualitu kampane, ktorá sa následne odrážala v každom jednom príspevku na sociálnych sieťach. Na reakciách sme videli, že to ľudí zaujalo a dúfali sme, že to potvrdí aj celkový výnos. Musím povedať, že finálna čiastka nás opäť milo prekvapila. Pretože, ak pracujete na nejakej kampani niekoľko mesiacov, zrazu kampaň vypustíte do sveta a vidíte, že funguje, je to to najkrajšie, čo na našej práci existuje. A kampaň pre Bielu pastelku robí celý tím s najväčším odhodlaním a chuťou prekonávať každoročný výnos, pretože nás teší, ak môžeme našou prácou pomáhať,“ povedala Andrea Liszkai, kreatívna riaditeľka agentúry Promiseo.

Kvalitná kampaň, nadšení dobrovoľníci, množstvo zapojených škôl a chuť robiť niečo pre iných sa aj tohto roku výrazne podpísali na výbornom výsledku 22. ročníka verejnej zbierky Biela pastelka. Výnos hlavného zbierkového dňa dosiahol čiastku 260 104,72 €. Len pre porovnanie – uplynulý zbierkový ročník organizátori uzavreli sumou 258 334,26 €.

„Rada by som sa poďakovala všetkým darcom, ktorí sa rozhodli prispieť. Veľmi si ich podporu vážime. Zároveň moje ďakujem patrí i všetkým partnerom, dobrovoľníkom, pedagógom a kolegom, vďaka ktorým sa môžeme tešiť z tohto krásneho výsledku,“ konštatuje T. Winterová.

Na zbierkové konto možno naďalej prispievať formou SMS v hodnote 2 €, vkladom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo online darom prostredníctvom webovej stránky bielapastelka.sk. Definitívnu bodku za 22. ročníkom VZ Biela pastelka dá až 31. december, kedy sa aktuálny ročník oficiálne končí.