TS: Dnes vyjdú do ulíc dobrovoľníci Bielej pastelky

Verejná zbierka Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým už 20 rokov. Hlavný zbierkový deň je práve dnes, 24. septembra 2021. V mestách i obciach po celej krajine sa budú pohybovať dobrovoľníci zbierky a každému záujemcovi venujú drevenú pastelku ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

Biela pastelka je verejná zbierka zlepšujúca životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších a najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku.


V uliciach miest a obcí Slovenska môžu darcovia získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. „Pastelka nie je len naším poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím. Za každou pastelkou sa skrýva príbeh, niekto, komu ste pomohli zmeniť a spestriť život. A to rozhodne nie je málo,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka a hlavná koordinátorka verejnej zbierky Biela pastelka 2021.


Ambsádorkou zbierky je už niekoľko rokov populárna moderátorka Adela Vinczeová. „Hlasom“ zbierky i podporovateľom jej posolstva je herec SND Robo Roth. Tohto roku sa k dvojici známych osobností pridal komik a populárny influencer Fero Joke. S podaním pomocnej ruky Únii nevidiacim a slabozrakým Slovenska neváhal ani chvíľu. „Myslím si, že ľudia so zrakovým postihnutím, to majú v živote v mnohom ťažšie a mali by sme im pomáhať. Mojou úlohou, ako influencera, je informovať verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí o tejto problematike a nasmerovať ich pozornosť smerom k zbierke,“ hovorí Fero Joke.

Ako identifikovať dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka?

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbierajú do bielomodrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:

 • názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2021
 • logo zbierky a číslo pokladničky
 • informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2020-032857QR kód
 • zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS a kópiou Rozhodnutia vydaného MV SR

Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:

 • pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
 • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
 • kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
 • aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím alebo odstraňovanie bariér – informačných, komunikačných či architektonických
 • podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
 • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
 • špecializovaným sociálnym poradenstvom

Verejnú zbierku Biela pastelka možno podporiť:

 • 24. 9. 2021 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
 • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
 • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
 • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
 • v priebehu septembra aj v 65 predajniach spoločnosti BEPON po celej SR
 • alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.