TS: Cesta svetla pozná svojich víťazov

Súťaž cesta svetla organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) od roku 2004. Jej cieľ však zostáva nezmenený, zvýšiť citlivosť spoločnosti voči ľuďom so zrakovým postihnutím a akceptovať ich ako prirodzenú súčasť spoločnosti. A čo lepšie spája a zároveň búra zbytočné bariéry či mýty ako umenie? V tomto prípade umenie zachytené vo fotografii.

Aj preto je jednou zo súťažných kategórií téma „Zrakové postihnutie“. Ďalšou témou je „Fenomén svetla“ a tretia kategória patrí mladšej generácii umelcov s názvom „Mladý fotograf“. „Cesta svetla je výnimočná i tým, že je inkluzívnou súťažou. Všetci umelci sú si v nej rovní, pretože porota nevie, či sa za danou snímkou skrýva človek so zrakovým postihnutím alebo nie. Je otvorená pre všetkých,“ hovorí Pavol Korček, koordinátor súťaže. Odborná porota v zložení Milan Krupčík, predseda poroty, Eva Amzler a Tomáš Bako, členovia poroty, hodnotila takmer 200 fotografií.

Do prvej kategórie autori poslali 51 snímok. Najsilnejšou bola druhá kategória, v ktorej sa o priazeň poroty uchádzalo až 108 fotografií, do tretej bolo zapojených 39 autorských diel. „Musím sa priznať, že ma veľmi oslovila práve súťažná kategória  „Mladý fotograf“. Po tom, ako sme spravili užší výber fotografií mi napadla len jedna vec, oceniť všetky. Nebolo vôbec jednoduché vybrať tri najlepšie. Z môjho pohľadu tam bola aj najlepšia fotografia celej súťaže,“ hovorí Tomáš Bako, porotca. Celá porota sa však zhoduje v tom, že 18. ročník Cesty svetla priniesol zaujímavé a kvalitné snímky. Dokonca natoľko, že v jednej kategórii udelili dve prvé miesta. „Na prácach bolo vidno, ako autori skúšajú rozličné uhly a kompozície, aby výsledná fotografia bola čo najkrajšia. Kreatívne nápady, ktoré zapadali do danej témy boli veľmi pôsobivé. Videli sme množstvo prác, ktorých autori už majú značné skúsenosti s fotením a možno povedať, že fotografie pôsobili profesionálne,“ konštatuje Eva Amzler, porotkyňa Cesty svetla.

Ocenené i tie najzaujímavejšie snímky súťaže budú verejnosti predstavené 27. novembra na vernisáži v Slovenskom národnom divadle. „Sme veľmi radi, že nám SND opäť poskytlo svoje krásne priestory a fotografie budú mať dôstojné miesto, kde môžu potešiť oko návštevníkov,“ dodáva Pavol Korček.

V minulosti bol z najzaujímavejších fotografií Cesty svetla vytvorený kalendár vydávaný Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Mnoho ľudí však v súčasnosti uprednostňuje online diáre, a tak dali organizátori snímkam nové využitie. „Počas pandémie sme si uvedomili, že veľa ľudí, nielen našich klientov, žije osamelo a možno by ich potešila hoci obyčajná pohľadnica s milými slovami. V minulom roku sme sa rozhodli, že budeme šíriť „svetlo“ súťaže ďalej a z úspešných snímok vznikla séria pohľadníc, ktoré sme zasielali do škôl podporujúcich verejnú zbierku Biela pastelka. Žiaci mohli počas hodín slovenčiny pohľadnice vypísať a poslať svojim starým rodičom, kamarátom, známy i neznámym a potešiť ich,“ vysvetľuje Pavol Korček, koordinátor Cesty svetla. A keďže minuloročné fotografie už majú svojich adresátov, rozhodli sa organizátori v tradícii pokračovať. Fotografie bude ÚNSS distribuovať do škôl v nasledujúcom roku spolu s materiálom verejnej zbierky Biela pastelka.

Súťažné kategórie a ocenení autori

1. kategória Zrakové postihnutie

1. miesto: Emma Petlušová: Škúlim

Časť tváre z obrazu Dáma s hranostajom, ktorá má však doplnené oko hľadiace do objektívu. Montáž vytvára dojem, že škúli.

1. miesto: Ján Mikolaj: bez názvu

ČB fotografia, v pozadí je jemne rozostrená tvár ženy so šatkou na očiach, vpredu, v detaile jej ruka

2. miesto: Ján Mikolaj: bez názvu

Tvá rmuža s tmavými okuliarmi, v ktorých sa odzrkadľuje, ako pred ním sedí a číta mu knihu. Muž zrejme len počúva.

3. miesto: Martin Ragan: Vidím nevidím

ČB štylizovaná fotografia dievčaťa. Za ňou a cez jej tvár idú bielo-čierne pásy.

Čestné uznanie v kategórii Zrakové postihnutie

Ľuboš Dubovský: bez názvu

ČB fotografia, na ktorej vidno hercov divadla Zrakáč. Zrejme ide o momentku z predstavenia. Vzadu sedia na stoličkách muž a žena. Pred nimi, zrejme v dialógu, žena pčúvajúca muža, ktorý jej niečo hovorí.

Kristína Bartkovičová: Ďalekozrakosť

Farebná fotografia, žena má pred objektívom ruky, zložené pred tvárou tak, že vytvárajú voľný trojuholník, cez ktorý vidno časť jej tváre.

Sofia Mišendová: V tme

ČB foto ženy. Fotografia je celá čierna, vidno iba tvár ženy, osvetlená je časť s ústami, nosom a časť očí, ktoré sú zatvorené. Ďalej sa črtá časť ucha, inak je fotografia celá čierna.

2. kategória Fenomén svetla

1. miesto: Ľuboš Dubovský: bez názvu

ČB fotografia, dvaja bežci, muž a žena bežia po ceste, v pozadí vidno rozmazané paneláky.

2. miesto: Jozef Chromiak: Spod šapitó IV.

Vľavo na fotografii vidno muža odzadu, vpravo sa črtá pás svetla, ktorý vytvárajú dve strany nedokonale zatvorenej opody. Muž zrejme čaká na výstup na scénu cirkusu.

3. miesto: Radko Cedula: Schody

Dve postavy kráčajúce po schodoch, sú už takmer navrchu schodiska, a zdá sa akoby vstupovali do slnenčných lúčov.

Čestné uznanie v kategórii Fenomén svetla

Ľudmila Miklošová: Na hladine

Na hladine je položená kytica. Fotka je čiernobiela.

Peter Hladký: Kúpeľná nostalgia II.

Záber na úsek vonkajšej chodby, steny podopierajú stĺpy a vytvárajú zaujímavý efekt.

Ján Mikolaj: bez názvu

Záber na sediaceho muža a nad ním stojacu ženu, muž vydychuje dym z cigarety a dym vytvára zaujjímavý efekt. Obaja hľadia akoby dohora na stúpajúci dym.

Milan Trenčan: Autoportrét

Na zábere je do zelena osvetlená tvár mladíka, ktorý hľadí do objektívu.

3. kategória Mladý fotograf

1. miesto: Boris Červenakov: Svetelný balans

Na obrázku sa nachádzajú dve vidličky zakliesnené hrotmi do seba, vytvárajú sedielko, v ktorom je umiestnené vajíčko. Za ním sa nachádza svetlá plocha. Vytvárajú zaujímavý svetelný efekt.

2. miesto: Pavlína Kováčová: Autoportrét

Na obrázku je tvár dievčaťa, ktoré má na hlave položenú ruku dlaňou k objektívu. Svetlo jej ožiaruje polovicu tváre, druhá je v tme.

3. miesto: Jelisej Kuzmín: Oči

Dve tváre dievčat na zábere, ale každú vidno len s jednou polovicou.

Čestné uznanie v kategórii Mladý fotograf

Philip Michael Haško: Srdce

Boris Červenakov: Posledné lúče

Kristína Bartkovičová: bez názvu

Pavlína Kováčová: Rozdvojenie

 

Projekt Cesta svetla je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a Slovenského národného divadla.

Logo MK: graficky ho tvorí štátny znak a grafika tváre z profilu, ktorá má okolo hlavy vavrínový veniec. Text: S finančnou podporou Ministestva kultúry Slovenskej republiky.ČB logo SND tvoria písmená SND, v čiernom štvorčeku a z písmena D vyrastá lipový list.