TS: Bielu pastelku 2021 darcovia nesklamali

24. septembra 2021 boli v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľníci v tričkách s logom verejnej zbierky Biela pastelka. Napriek tomu, že pandémia koronavírusu ešte neskončila, dobrovoľníci zbierku svojou aktívnou účasťou podržali. Výnos hlavného zbierkového dňa dosiahol rekordný výsledok.  

Napriek tomu, že sa jednotlivé okresy začínali sfarbovať a hrozba koronavírusovej pandémie sa zvyšovala, základné i stredné školy sa rozhodli nevzdať a podporiť verejnú zbierku Biela pastelka. „Vždy si veľmi vážime každú pomoc a spoluprácu zo strany našich dobrovoľníkov a zapojených škôl. Situácia nebola a nie je jednoduchá, a predsa boli s nami v akomsi neviditeľnom spojení učitelia, stredoškolskí profesori, žiaci, študenti, dobrovoľníci so zrakovým postihnutím. Akoby už aj samotná atmosféra zbierkového dňa bola v čomsi iná, plná nadšenia a vzájomného prepojenia. A skutočne, hlavný zbierkový deň nám priniesol úžasný výsledok,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Biele pastelky sa tohto roku venovali darcom už po dvadsiatykrát. „Vďaka sponzorskému daru sa nám podarilo mať v uliciach rekordný počet až 350 000 pasteliek. Sú symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím a pre darcov pripomienkou, že aj vďaka nim môže Biela pastelka písať krajšie príbehy v životoch ľudí so zrakovým postihnutím,“ konštatuje Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS.

Aké sú výsledky v jednotlivých krajoch Slovenska? Prvá priečka patrí Bratislavskému kraju, v ktorom sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 31 739,85 €. Pomyselnú striebornú medailu získal Prešovský kraj s čiastkou 27 549,81 €. Vyše 21-tisíc vyzbierali kraje Košický a Nitriansky. Konkrétne na konto zbierky pripísali čiastky 21 605,46 € a 21 347,86 €. Hranicu dvadsaťtisíc prekročil aj Žilinský kraj. Žiaci, študenti i dobrovoľníci z radov ľudí so zrakovým postihnutím dovedna vyzbierali 20 215,95 €. 15 874,22 € na konto zbierky pripísal Banskobystrický kraj. Trnavský kraj dosiahol po prepočítaní čiastku 13 144,02 €. Informácie o jednotlivých krajoch uzatvára Trenčiansky kraj so sumou 11 348,23 €. „Celkový výnos hlavného zbierkového dňa dosiahol čiastku 162 825,40 €. Sme veľmi vďační všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na dosiahnutí tohto krásneho výsledku. Myslím si, že je zároveň signálom, že aj v tomto náročnom období vieme prejaviť solidaritu, myslieť na iných, podeliť sa a podporiť tých, ktorí to naozaj potrebujú. Naši darcovia si môžu byť istí, že finančné prostriedky využijeme rozumne a na správny účel – pomoc a podporu ľudí so zrakovým postihnutím,“ uzatvára Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Zbierka sa ešte nekončí

Biela pastelka 2021 sa oficiálne končí 31.12.2021, takže darcovia môžu na konto zbierky naďalej prispievať:  

  • online na číslo účtu SK23 1111 0000 0014 3025 8006
  • prostredníctvom mobilných telefónov na číslo 820
  • formou darovacích brán, ktoré sú k dispozícii na www.bielapastelka.sk

Výnos zbierky Biela pastelka bude využitý na aktivity spojené s odstraňovaním bariér i obhajobou záujmov a práv nevidiacich a slabozrakých. Časť finančných prostriedkov využijú aj členovia základných organizácií. Avšak za najdôležitejšie s čím pomáha výnos Bielej pastelky považujú v ÚNSS podporu sociálnych služieb – sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré svojim klientom bezplatne poskytujú krajské strediská.