TS: Biela pastelka spája nevidiacich s informáciami

Verejná zbierka Biela pastelka pomáha už 20 rokov. Jej cieľom je podpora ľudí so zrakovým postihnutím a realizovanie aktivít zameraných na samostatný a plnohodnotný život, ale aj búranie mýtov či bariér v rôznych oblastiach ich života, tých informačných nevynímajúc.

Vďaka verejnej zbierke Biela pastelka môžu nevidiaci a slabozrakí absolvovať počítačové kurzy, zdokonaliť sa v ovládaní mobilných telefónov s hlasovým výstupom, zvládnuť programy ako sú MS Word či Excel, zúčastniť sa workshopov zameraných na aktívne používanie aplikácií určených ľuďom so zrakovým postihnutím. Naučiť sa pracovať s počítačom a nájsť si na internete čo daný človek potrebuje, však nie je to jediné. Dôležité tiež je, či sa k informáciám nevidiaci napokon skutočne dostanú. Práve tu totiž často narážajú na množstvo bariér. „Stáva sa, že si vyberieme webovú stránku, na ktorej si chceme prečítať články či informácie a zistíme, že sa v textoch nedokážeme pohybovať po nadpisoch, alebo obrázok s dôležitou informáciou nám prečíta ako „grafiku“, poprípade sa dostaneme iba k časti textu. V takom prípade sú pre nás dané informácie neprístupné. Stránka teda je dostupná, je k dispozícii, ale nie je prístupná, teda pre nás čitateľná, a to je zásadný rozdiel,“ hovorí Michaela Dlhá z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá sa dlhodobo venuje recenziám a testovaniu hardvéru i softvéru z hľadiska používateľov so zrakovým postihnutím.

Problémom bývajú aj dokumenty v PDF formátoch, v ktorých sú často uložené aj dôležité listiny, ako sú faktúry alebo rôzne klientske oznámenia. „V súčasnosti mnohé firmy alebo inštitúcie posielajú faktúry či výpisy z účtu v takzvanom zabezpečenom PDF súbore. Neznamená to zabezpečenie len heslom, ale aj zabezpečenie proti úpravám. Nám to však spôsobuje, že ich čítač obrazovky vyhodnotí ako prázdny, prípadne nečitateľný dokument, takže sa k týmto dôležitým informáciám vôbec nedostaneme. Pomohlo by, keby boli citlivé dokumenty zabezpečené len heslom. V takom prípade sú pre nevidiacich čitateľné,“ dopĺňa M. Dlhá. Častým problémom webových stránok býva aj grafická Capcha. S tou si nevidiaci nevie poradiť. Vhodnejšie by bolo používať Capchu zvukovú, alebo využiť iný spôsob overenia návštevníka.

Ani sociálne siete nie sú pre nevidiacich nezvládnuteľné, no ešte stále nemá verejnosť dostatok informácií o týchto užívateľoch. Pritom priblížiť svoj obsah aj ľuďom so zrakovým postihnutím nie je náročné. „Ak by užívatelia chceli sprístupniť svoj obsah pre ľudí so zrakovým postihnutím, je dobré, aby nezabúdali na popis obrázkov. Stačí jednoduchý opis, napríklad na obrázku sa nachádzajú ambasádori zbierky Biela pastelka a v rukách majú pokladničky. Tento popis sa vkladá do tzv. alternatívneho popisu pri nahrávaní obrázka,“ radí Michaela Dlhá. Vhodné nie je ani vkladanie textu do obrázku. Ak takýto spôsob autor používa a chce sprístupniť svoj post aj nevidiacemu, môže vložiť text z obrázka do tela postu. Obsah sa tak dozvie nielen človek vidiaci, ale aj nevidiaci.

Slabozrakí užívatelia mávajú ťažkosti pri čítaní tlačených informácií. Problémom býva napríklad nevhodne zvolený farebný kontrast medzi písmom a pozadím stránky, ale aj typ písma či samotný papier. „Na tlačoviny pre slabozrakých býva vhodný bezdrevný papier, ktorý sa neleskne, písmo by malo byť jednoduché, bezpätkové, napríklad Calibri či Arial, kurzíva i podčiarkovanie textu tiež nie sú najšťastnejším riešením. Správne nie je ani tzv. obtekanie obrázkov alebo ich vzájomné prekrývanie sa. Ideálne je riadiť sa tzv. Pravidlami jasnej tlače,“ dopĺňa Michaela Dlhá. Tlačoviny, ktoré dodržiavajú tieto pravidlá, nie sú vhodné len pre slabozrakých, profitujú z nich aj seniori či ľudia, ktorí sa potrebujú rýchlo orientovať v texte.

Biela pastelka pomáha už 20 rokov

Verejná zbierka Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým už 20 rokov. Je určená predovšetkým na dofinancovanie bezplatných služieb, ktoré poskytujú krajské strediská ÚNSS. Ide o služby sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. „Konkrétne ide napríklad o nácvik chôdze s bielou palicou, výuku Braillovho písma, ale aj používanie technicky náročných pomôcok. Súčasťou sociálnej rehabilitácie je tiež práca s klientom zameraná na zvládnutie každodenných činností, ako je starostlivosť o domácnosť, napríklad pranie, žehlenie, varenie… Všetky naše aktivity a pomoc smerujú k jednému, a tým je čo najsamostatnejší a plnohodnotný život človeka so zrakovým postihnutím,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Výnos zbierky je využívaný aj na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím, aktivity spojené s odstraňovaním bariér – informačných, architektonických či komunikačných. Taktiež na organizovanie rôznych kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí pripravovaných s rešpektovaním potrieb ľudí so zrakovým postihnutím.

Ambasádorkou zbierky je už niekoľko rokov populárna moderátorka Adela Vinczeová. „Biela pastelka je moja stálica. Prostredníctvom tohto projektu som spoznala veľa zaujímavých a k životu pozitívne pristupujúcich ľudí, ktorí ma utvrdili v tom, že hoci sami nerozhodujeme o tom, čo sa nám v živote stane, môžeme ovplyvniť svoj postoj k životu. Navyše, téma zraku a jeho možnej straty sa týka nás všetkých,“ hovorí Adela Vinczeová, dlhoročná ambasádorka verejnej zbierky Biela pastelka.

„Hlasom“ zbierky i podporovateľom jej posolstva je herec SND Robo Roth. Tohto roku sa k dvojici známych osobností pridal komik a populárny influencer Fero Joke. S nevidiacimi má osobnú skúsenosť. „Mám nevidiacu kamarátku. Stretli sme sa ešte ako tínedžeri a trávili spolu veľa času. Naučil som sa, že nevidiacim musím veľa vecí opisovať, byť konkrétnym. Niekedy bolo náročné premyslieť si, ako čosi dokonale opísať. Prekvapila ma aj dôležitosť hmatu v ich živote. Kým sa s nevidiacim nestretnete osobne, viete, že čítajú Braillovo písmo bruškami prstov, ale je toho oveľa viac, čo všetko vnímajú prostredníctvom hmatu, sú to ich druhé oči, doslova,“ hovorí.

S podaním pomocnej ruky Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska neváhal ani chvíľu. „Myslím si, že ľudia so zrakovým postihnutím, to majú v živote v mnohom ťažšie a mali by sme im pomáhať. Mojou úlohou, ako influencera, je informovať verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí o tejto problematike a nasmerovať ich pozornosť smerom k zbierke,“ dopĺňa Fero Joke.

Rekordný počet pasteliek v uliciach

Z dôvodu neistej pandemickej situácie sa v rámci zbierky nebudú organizovať žiadne špeciálne podujatia. Organizátori ich z preventívnych dôvodov zrušili. V prípade priaznivej situácie budú zbierkové tímy v uliciach. „Do zbierky sa zapojilo vyše 300 miest a obcí Slovenska a pevne dúfame, že pandemická situácia im dovolí zbierkovať. Vďaka sponzorskému daru 200-tisíc pasteliek z organizácie Lions Club International budeme mať tohto roku v uliciach rekordný počet pasteliek, až 350-tisíc. Bola by škoda, ak by sa nedostali k našim darcom a nemohli šíriť myšlienku spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím,“ konštatuje Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS.

Nevidiacich a slabozrakých možno podporiť:

  • 24. 9. 2021 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
  • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
  • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
  • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
  • v priebehu septembra aj v 65 predajniach spoločnosti BEPON po celej SR
  • alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.