TS: Bez bariér je život krajší

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) si dala za cieľ výrazne komunikovať problematiku bariér v našej spoločnosti. Rôznorodé aktivity sú zacielené na informovanie odborníkov i bežnej verejnosti. Informácie bude organizácia šíriť nielen prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj formou konferencie.  

Chodníky či budovy, ktoré nepočítajú s nevidiacimi a slabozrakými užívateľmi. Webová stránka, z ktorej možno prečítať iba fragmenty článku alebo nie je možné zistiť, čo sa píše v oficiálnom dokumente určenom „na stiahnutie“. Ale i mýty, ktoré naďalej vytvárajú dva svety – svet nevidiacich a svet vidiacich. To všetko sú bariéry, na ktoré upozorňuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

„Tohto roku sme sa rozhodli, že sa výraznejšie zameriame na problematiku bariér v spoločnosti, ktorým musia nevidiaci a slabozrakí dennodenne čeliť. Pozrieme sa na bariéry informačné, architektonické i komunikačné,“ približuje Ján Podolinský, predseda ÚNSS.

Na komunikačné bariéry chce ÚNSS upozorňovať sériou krátkych videí, ktoré pripravuje v spolupráci s agentúrou Promiseo. „Vo videách účinkujú naši členovia a obsahovo sme ich pripravovali aj na základe ich skúseností. Verejnosť sa prostredníctvom nich dozvie, ako nevidiaceho sprevádzať, ale aj aké dôležité je nevynechávať ho z komunikácie. To sa deje napríklad pri návšteve úradov či lekára, keď sa personál nesprávne prihovára asistentovi a nekomunikuje priamo s človekom so zrakovým postihnutím,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS. Prvé zo série videí je dostupné na oficiálnom YouTube účte organizácie a postupne budú pribúdať ďalšie.

Súčasťou komunikačnej kampane je i príprava celoslovenskej konferencie Prístupne 2024, ktorá sa uskutoční v septembri. Nultý ročník, ktorého sa zúčastnila vyše stovka účastníkov organizátorom ukázala, že je o tému informačnej prístupnosti záujem. „A nielen to, potvrdilo sa nám, že je to téma nielen zaujímavá, ale ani samotným programátorom nie je úplne zrozumiteľná. Pri auditoch webových stránok neustále narážame na ich neprístupnosť, čo znamená, že si ich človek so zrakovým postihnutím nevie prečítať,“ hovorí Peter Teplický, odborník na prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím z ÚNSS.

Konferencii budú predchádzať online webináre, z ktorých prvý sa uskutoční už 16. mája. Záujemcom priblíži tému prístupnosti ako takú – prečo je dôležitá, čo znamená prístupná webová stránka, aké najčastejšie chyby sa na nich vyskytujú. Nebudú chýbať ani priame skúsenosti ľudí so zrakovým postihnutím. „Okrem toho sa budeme venovať aj veľmi aktuálnej téme, a to je Zákon č. 351/2022 Z. z. o prístupnosti výrobkov a služieb, ktorý nadobudne účinnosť už budúci rok. Povinnosť mať prístupnú webovú stránku budú musieť mať bankové inštitúcie alebo eshopy,“ dopĺňa P. Teplický. Webinár je určený pre správcov webov, poskytovateľov finančných služieb, majiteľov online obchodov i webových portálov. Online stretnutie je súčasťou projektu Búrame bariéry, ktorý finančne podporila ČSOB nadácia.

Okrem širokej verejnosti však organizácia počíta aj s internou edukáciou. „Tému prístupnosti, najmä prístupných dokumentov, chceme opäť pripomenúť aj našim odborným zamestnancom a členom základných organizácií. Uvedomujeme si, že je dôležité, aby sme i my sami a na všetkých úrovniach pripravovali materiály v takej forme, v akej ho očakávame od ostatných,“ hovorí Ján Podolinský, predseda ÚNSS.

Odkaz na prvé zo série edukačných videí určených širokej verejnosti: