TS: Aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si pripomína Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

3. december je Medzinárodným dňom osôb so zdravotným postihnutím a symbolicky si ho pripomína aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska patrí medzi najväčšie a najstaršie občianske združenia na Slovensku. Svojim členom pomáha i na profesionálnej úrovni. V každom kraji sa nachádza krajské stredisko ÚNSS, v ktorom poskytujú bezplatnú odbornú pomoc klientom zo zrakovým postihnutím. Ide o sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo.

„V rámci sociálnej rehabilitácie ide o služby ako napríklad nácvik priestorovej orientácie, používanie bielej palice, či bezpečného cestovania hromadnými dopravnými prostriedkami. Súčasťou spomínaných služieb je aj nácvik sebaoslužných činností zameraných na starostlivosť o svoj vzhľad či domácnosť, ale i nácvik práce s počítačom či mobilným telefónom so softvérom pre nevidiacich,“ vysvetľuje Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Čo sa týka špecializovaného sociálneho poradenstva klientom pomáhajú profesionáli ÚNSS nielen pri vyrovnávaní sa s postihnutím, ale aj pri výbere optických a kompenzačných pomôcok, pri vzdelávaní detí so zrakovým postihnutím, ale aj pri uplatnení sa na trhu práce, získavaní alebo udržaní si zamestnania.

Ako mnohé organizácie, aj ÚNSS musela počas pandemických opatrení upraviť svoje služby. Napriek tomu ich však nepretržite poskytovala. Klientom boli sociálni pracovníci plne k dispozícii prostredníctvom mailov, telefónov, sociálnych sietí či rôznych online platforiem.

„Samozrejme, nie je to ideálny stav, ale snažili sme sa pomáhať maximálne, ako sa dalo, napríklad s vypisovaním úradných tlačív, poradenstvom či podporou, aby klienti novú situáciu zvládli, pretože mnohí z nich žijú osamelo a pre nich je toto skutočne náročný čas. Zistili sme, že veľa vecí sa dá absolvovať aj online, napríklad i výučba Braillovho písma, ktorú kolegynka zabezpečila prostredníctvom Messengeru. Kolektív Krajského strediska ÚNSS v Bratislave začal s pravidelnou prípravou podcastov, v ktorých spovedajú zaujímavé osobnosti z komunity nevidiacich a slabozrakých. Aktuálne sa naše krajské strediská opätovne otvorili, ale musíme pracovať s dodržiavaním prísnych hygienických opatrení, takže si veľmi želáme, aby sme už mohli poskytovať našu pomoc štandardným spôsobom,“ dodáva T. Winterová.