Tlačová správa: 8. október – Svetový deň zraku pripomína dôležitosť ochrany zdravia očí

Medzinárodný deň zraku si každoročne pripomíname v druhý októbrový štvrtok. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o problematike zrakového postihnutia, ochoreniach zraku i slepote. Svetová únia nevidiacich (WBU) tohto roku v rámci kampane vyzýva k aktivitám smerujúcim k ochrane zraku i dostupnej starostlivosti o očné zdravie pre každú vekovú kategóriu.

Tohtoročný Svetový deň zraku pripadol na 8. októbra. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) sa pripája k posolstvu WBU, ktoré sa nesie pod heslom „Nádej na zrak“. Svetová únia nevidiacich vyzýva vlády, aby zaujali proaktívny prístup k zabezpečeniu primeranej, prístupnej a cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých, v snahe dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja (SDGs – z angl. originálu Sustainable Development Goals), najmä cieľ 3, ktorý sa zameriava na zabezpečenie zdravého života pre ľudí v každom veku. Vlády musia poskytovať komplexné a spravodlivé služby starostlivosti o zrak pre všetkých s dôrazom na zraniteľné skupiny.

„Ďalej naliehavo vyzývame vlády, aby dodržali svoj záväzok voči článku 25 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý ukladá zmluvným štátom povinnosť zabezpečiť, aby sa osobám so zdravotným postihnutím poskytovala rovnaká, cenovo dostupná, prístupná a kvalitná zdravotná starostlivosť bez diskriminácie,“ je uvedené v oficiálnom stanovisku WBU.

„Spolu s WBU máme výzvu aj pre bežnú verejnosť, aby ľudia nezabúdali na starostlivosť o svoje zdravie. Zvyšuje sa počet civilizačných chorôb, z ktorých mnohé sekundárne prinášajú i vážne problémy so zrakom, ba až slepotu. Nezabúdajte ani na svojich seniorov, ktorým sa prirodzene zhoršuje zrak. Vezmite ich za očným lekárom na preventívnu prehliadku. Pokiaľ to vzdali s čítaním novín alebo kníh, navštívte našich odborníkov v Krajských strediskách ÚNSS, kde im pomôžu vybrať vhodný typ lupy a oni tak opäť môžu mať radosť z čítania. Nezabúdajte na zdravie svojich očí, konajte skôr, ako bude neskoro,“ dopĺňa výzvu Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa snaží pôsobiť aj v rámci preventívnych aktivít. Okrem pravidelných workshopov na pôde základných či stredných škôl, realizuje preventívne skríningy zrakových parametrov u detí v predškolskom veku. „Už niekoľko rokov realizujeme v spolupráci s o.z. Billa ľuďom preventívny program Zdravé oči už v škôlke. Ročne skontrolujeme zrak u 20-tisíc škôlkarov a až u 15 % z nich sa zistí nejaký zrakový problém, ktorý následne rieši očný lekár. Kontrolovať zrakové parametre práve v ranom detstve je veľmi dôležité, pretože čím skôr sa na problém príde, tým lepšia je prognóza,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.