• 15. október Svetový deň Bielej palice 2020
 • Svetová únia nevidiacich vyjadrila znepokojenie s prístupom niektorých organizácií k vodiacim psom

  Medzinárodný deň vodiacich psov pripomenula aj Svetová únia nevidiacich (WBU). V tejto súvislosti upozorňuje na niektoré nedostatky a diskrimináciu voči zdravotne postihnutým osobám a najmä ich vodiacim psom.

  „24. apríl je pre našu komunitu významným dňom, pretože si vážime zásadnú úlohu, ktorú hrajú vodiaci psi pri zabezpečovaní bezpečnej a nezávislej mobility nevidiacich a slabozrakých osôb,“ odznelo vo vyhlásení WBU.

  Svetová únia nevidiacich upozorňuje vo svojich slovách na fakt, akí dôležití sú vodiaci psi v živote nevidiacich. Pomáhajú im vyhýbať sa prekážkam, zastaviť sa pri obrubníkoch a bezpečne sa pohybovať vo verejných priestoroch. Uľahčujú nevidiacim a slabozrakým používanie verejnej dopravy, navigáciu v nákupných centrách či administratívnych budovách. Vedia vyhľadávať dvere, upozorniť na sedadlo v dopravnom prostriedku i tlačidlo prechodu pre chodcov. Okrem toho sú vodiaci psi nenahraditeľným spoločníkom nevidiaceho a slabozrakého, ktorý dokáže spestriť aj jeho spoločenský život a nezriedka mu uľahčí aj nadviazanie kontaktu s okolím.

  WBU sa preto so znepokojením vyjadrila o niekoľkých incidentoch na mnohých miestach na svete, kedy vodiacim psom zakázali prístup do verejných priestorov, ako sú reštaurácie, hotely, nákupné centrá, školy, nemocnice, ale aj verejná doprava, taxíky či dokonca lietadlo.

  Niektoré spoločnosti si tieto skutočnosti tiež všimli a reagovali opatreniami, napríklad v januári 2018 zaviedla letecká spoločnosť Delta Airlines, po tom, ako zaznamenali nárast incidentov voči cestujúcim s vodiacimi a asistenčnými zvieratami, vlastné opatrenia zamerané na ich rešpektovanie. Dokonca zriadila službu Service Animal Support Desk (Linka podpory pre vodiace a asistenčné zvieratá) na zlepšenie podmienok cestovania pre cestujúcich s vodiacimi a asistenčnými zvieratami.

  WBU vo svojom vyhlásení poukazuje na Cieľ 11 Agendy trvalo udržateľného rozvoja, prostredníctvom ktorého sa signatári zaväzujú premeniť mestá a verejné priestranstvá na inkluzívne a bezpečné. Štáty sú tiež povinné prijať účinné opatrenia na zabezpečenie osobnej mobility s najväčšou možnou nezávislosťou pre osoby so zdravotným postihnutím, a to spôsobom podľa ich vlastného výberu v súlade s článkom 20 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD).

  „Využívame preto túto príležitosť, aby sme dôrazne vyzvali vlády, aby presadzovali náležité právne predpisy a predpisy, ktoré umožnia nevidiacim a slabozrakým osobám a ich vodiacim psom prístup do verejných priestorov bez akejkoľvek diskriminácie,“ apeluje WBU.

  Viac informácií k problematike nájdete na stránke Svetovej únie nevidiacich, ale aj na internetovej stránke Medzinárodného sprievodcu psov.