Súťaž braillovských esejí

Časy sa menia. Európska únia nevidiacich a Onkyo Corporation sa do vyhlásenia ďalšieho ročníka medzinárodnej prehliadky literárnej tvorivosti na tému Braillovo písmo nepustili, preto sme sa v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči rozhodli chopiť iniciatívy a usporiadať aspoň kolo slovenské.

Trojčlenná porota bude do 31. októbra netrpezlivo čakať na vaše texty v rozsahu 1 500 slov na témy Braillovo písmo a reliéfna grafika, teda vnímanie hmatom v tom najširšom slova zmysle. Žánrovej pestrosti sa medze nekladú a okrem príbehu môžete napísať aj list, úvahu, báseň, rozhovor i hocičo iné. Do súťaže sa môžu zapojiť nielen používatelia bodového písma, ale i vidiaci, ktorí s ním alebo s reliéfnou grafikou majú dočinenia, bez ohľadu na vek.

Obmedzenia, ako ich v súvislosti so Súťažou braillovských esejí poznáme, sme odstránili, tzn. text na hodnotenie môžete predložiť aj v prípade, že ste sa počas posledných troch ročníkov prebojovali reprezentovať Slovensko do zahraničia; v národnom kole sa o výhru so svojou tvorbou môžu uchádzať aj tí z vás, ktorí sa slovom živia, t. j. svoje texty publikujú na otvorenom mediálnom trhu za finančnú odmenu. Z tohto dôvodu bude hodnotenie anonymné, každý teda bude mať rovnaké šance presvedčiť porotcov o svojom talente.

Prihlásiť môžete len jednu esej a, pravdaže, len raz (keď ste v minulých ročníkoch s nejakou neuspeli, musíte tvoriť nanovo). V hlavičke, prosím, uveďte svoje meno, priezvisko, mailovú adresu a telefónne číslo, názov diela a počet slov v slovenčine.

Svoje dielka posielajte elektronicky na michal.tkacik@skn.sk alebo v Braillovom písme na adresu SKN, Štúrova 36, 054 65 Levoča. Víťaza odhalíme symbolicky na Deň nevidiacich, odmeníme atraktívnou vecnou cenou a jeho prácu (možno aj ďalšie, o ktoré by ste rozhodne nemali prísť) uverejníme v publikácii o umení a kultúre s názvom Dúhovka, ktorá vyjde začiatkom decembra.