Strieborná slepecká palica: Varovanie

Na trhu sa objavila strieborná slepecká palica, ktorá však neplní funkcie klasickej – bielej slepeckej palice. Nevidiacim môže spôsobiť problémy najmä pri bezpečnom prechádzaní cez priechod pre chodcov. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska preto dôrazne varuje pred jej zakúpením!

Dlhá biela slepecká palica plní tri základné funkcie:

  • funkciu bezpečnostnú – pomocou slepeckej palice môže nevidiaci pri svojom pohybe identifikovať prekážky na svojej trase a úspešne sa im vyhnúť;
  • funkciu orientačnú – pomocou nej si nevidiaci na svojej trase vyhľadáva orientačné body, aby vedel, kde sa pri svojom samostatnom pohybe práve nachádza;
  • funkciu signálnu – človek používajúci bielu slepeckú palicu je pre chodcov a všetkých účastníkov cestnej premávky identifikovateľný ako nevidiaca osoba, čo by pre nich malo znamenať minimálne zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť, a podobne.

Účastníkom cestnej premávky to ukladá i § 4 ods. 1, písm. e) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:
„(1) Vodič je povinný
e) dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám.“

Slepecká palica musí byť biela

Aby slepecká palica mohla úspešne plniť signálnu funkciu, musí ísť o slepeckú palicu bielej farby. Iná farba slepeckej palice, a to i málo odlišná od bielej farby, môže najmä účastníkov cestnej premávky zmiasť. Osobu používajúcu slepeckú palicu inej farby nemusia pri jej spozorovaní vyhodnotiť ako nevidiacu. Slepeckú palicu inej farby preto považujeme za výrobok nepriamo ohrozujúci život jej používateľa.

Niekoľko lekární a výdajní zdravotníckych potrieb začalo ponúkať a voľne predávať slepeckú palicu, ktorú si môže klient zakúpiť bez lekárskeho poukazu. Slepecká palica je štvordielna, tri diely má striebornej farby, spodný diel je farby červenej. Zatiaľ vieme o predaji v Bratislave. Ide o slepeckú palicu talianskej firmy Fazzini z Milána, jej cena je 5,97 eur. ŠÚKL jej na žiadosť dovozcu pridelil kód K88572, palica nie je zaradená kategorizačnou komisiou ministerstva zdravotníctva SR do Zoznamu zdravotníckych pomôcok čiastočne alebo úplne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Považujeme za nevyhnutné varovať nevidiacich pred zakúpením tejto „striebornej“ slepeckej palice. Dôrazne odporúčame pri nákupe takúto „slepeckú palicu“ odmietnuť. V prípade použitia inej ako bielej palice vás nebude chrániť uvedené ustanovenie cestného zákona a vodič vás nemusí považovať za nevidiaceho. Na Slovensku sú všetci dlhodobo zvyknutí, že nevidiaci používajú slepeckú palicu bielej farby. Dôvody tohto varovania sú vysvetlené vyššie.

ÚNSS po zistení ďalších informácií a okolností, za ktorých ŠÚKL uznal uvedený výrobok za slepeckú palicu, podnikne všetky kroky, aby ŠÚKL vyradil uvedenú slepeckú palicu zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.

Nevidiaci vchádza s bielou palicou na priechod pre chodcov a zodvihnutím signalizuje, že chce prejsť. Autor: Tomáš Bako

Fotografia: Nevidiaci vchádza s bielou palicou na priechod pre chodcov a zodvihnutím signalizuje, že chce prejsť. Autor: Tomáš Bako