Starostlivosť o pacienta s vlhkou formou vekom podmienenej degenerácie makuly (vVPDM) v súvislosti s Covid-19

V súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID-19 došlo aj na Slovensku k výrazným zmenám vo všetkých oblastiach každodenného života. Pre pacientov, ktorí boli zvyknutí z dôvodu svojho chronického ochorenia pravidelne navštevovať svojich lekárov, tak vznikla nová situácia. Pacienti s vVPDM sa môžu obávať, že im hrozí väčšie riziko ochorenia COVID-19 v súvislosti s pravidelnou terapiou na očnom oddelení alebo klinike. Táto obava spolu s nedostatkom informácií o možnej progresii VPDM ochorenia môžu ovplyvňovať ich rozhodovanie o pokračovaní, resp. vynechaní dlhodobej liečby vVPDM.

Odborným garantom tejto informácie je MUDr. Peter Žiak, PhD. Hlavný odborník MZ SR pre oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu.

Čo môžete očakávať na očnom oddelení
alebo očnej klinike?

Očné oddelenia a kliniky, ktoré sa venujú liečbe vVPDM, prijímajú opatrenia, aby chránili zdravie a bezpečnosť pacientov obmedzovaním potenciálneho prenosu vírusu a presadzovaním udržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi ľuďmi. Aj keď každé očné oddelenie alebo klinika môže mať svoju vlastnú verziu postupov, ktorými sa riadi, všeobecné usmernenia sú nasledovné:

 • Preplánovanie kontrolných návštev
 • Odloženie operácií, ktoré znesú odklad
 • Nosenie ochranných rúšok alebo respirátorov a rukavíc personálom
 • Pravidelné dezinfikovanie povrchov
 • Skrátenie času nevyhnutného na vyšetrenie a terapiu
 • Odstránenie časopisov a kútikov s nápojmi z priestorov čakárne

Na očných oddeleniach a klinikách boli zavedené aj ďalšie opatrenia, ktoré sa priamo týkajú aj pacientov:

 • Požiadavka, aby pacienti s príznakmi prechladnutia, chrípky a alergie zostali doma.
 • Preplánovanie návštev pacientov, ktorí sú chorí, majú kašeľ alebo horúčku, boli vystavení ochoreniu COVID-19, alebo nedávno cestovali.
 • Zavedenie vstupnej zdravotnej kontroly pri vstupe do nemocnice.
 • Skríning pacientov prostredníctvom otázok ohľadom horúčky, kašľa a cestovateľskej anamnézy pacienta a jeho rodinných príslušníkov.
 • Okamžité odosielanie pacientov a personálu so zvýšenou telesnou teplotou priamo zo vstupnej kontroly domov, aby telefonicky kontaktovali ich všeobecného lekára.
 • Dôsledne sa vyžaduje, aby pacienti povinne nosili ochranné rúško na tvári a dodržiavali odporúčané hygienické postupy (umývanie rúk, používanie dezinfekčných prostriedkov, utierok a pod.).
 • Požiadavka, aby pacienti v čakárni dodržiavali maximálne možnú vzdialenosť od seba (minimálne 1 m).
 • Obmedzenie počtu sprevádzajúcich osôb na pacienta (sprevádzajúce osoby by mali zostať v aute alebo vonku pred budovou). Sprevádzajúca osoba bude po ukončení vyšetrenia alebo terapie kontaktovaná pacientom alebo personálom.

Čo môžete urobiť pre udržanie zdravia očí v týchto ťažkých časoch

Rozhovory pacienta s lekárom sú za súčasných okolností najdôležitejším prvkom pre stanovenie ďalšieho postupu u pacienta. Akúkoľvek zmenu videnia musíte hlásiť svojmu očnému lekárovi. Táto informácia nenahrádza konzultáciu s vaším očným lekárom. Doma si môžete sledovať zmeny videnia jednoduchou formou samovyšetrovania – pomocou Amslerovej mriežky, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť na stránke www.mojeoko.sk/amslerova-mriezka).

Odporúča sa robiť sledovanie aspoň raz za týždeň. Ak vám lekár odporučil užívať výživové doplnky, pokračujte v ich užívaní a v diéte vhodnej pre zdravie vašich očí. Rovnako sa snažte znížiť škodlivé rizikové faktory (ako napr. obmedziť fajčenie, vyvarujte sa nadváhy, upraviť vysoký krvný tlak a znížiť hladinu cholesterolu).

Najčastejšie kladené otázky

Otázka: Hovorila som s mojou očnou lekárkou a myslí si, že je dôležité, aby som navštívila ambulanciu, aby mohla zistiť príčinu náhlej zmeny môjho videnia. Ja sa však obávam, že ak pôjdem, môžem sa nakaziť ochorením COVID-19, patrím do rizikovej skupiny. Čo mám robiť?

Odpoveď: Väčšina ambulancií prijíma prísne opatrenia a naraz sa v jednej miestnosti nachádza iba málo ľudí, keďže návštevy u lekára s možnosťou odkladu boli zrušené. Ak si vaša lekárka myslí, že je dôležité, aby vás videla v ambulancii, môžete sa jej opýtať, aké opatrenia prijímajú, aby obmedzili riziko vystavenia ochoreniu COVID-19 a jeho šírenia.

Nepredpokladajte, že klinika je kvôli pandémii koronavírusu uzavretá. Radšej sa najprv telefonicky alebo e-mailom informujte u vášho lekára. Niektoré oblasti sú vážnejšie zasiahnuté vírusom ako iné, ale väčšina ambulancií stále funguje a snaží sa, aby návštevy pacientov boli čo najbezpečnejšie. Boli vydané usmernenia pre očné oddelenia a kliniky, ktoré sa venujú pacientom s vVPDM a každá klinika má nastavenú svoju vlastnú verziu postupov.

Môžete sa spýtať aj na to, či majú určené miesto, kde môžete čakať izolovane, nie v preplnenej čakárni, alebo či vám môžu ponúknuť termín, kedy je v čakárni menej pacientov. Ak máte veľkú obavu z kontaktu s inými ľuďmi, môžete ambulanciu požiadať, aby vám zavolali na mobilný telefón, keď budete na rade a vy zatiaľ počkáte v aute vonku. V takom prípade informujte ambulanciu, že ste prišli a že čakáte vonku.

Je možné, že nie každá ambulancia bude schopná vyhovieť špeciálnym požiadavkám, nakoľko niektoré sú momentálne v špeciálnom obmedzenom režime, kedy nevedia v plnej miere pokryť bežnú kapacitu vyšetrených a liečených pacientov tak, aby bolo možné zachovať všetky bezpečnostné pokyny.

Otázka: Mám vlhkú VPDM a chodím na injekcie raz za mesiac. Patrím do rizikovej skupiny v súvislosti s COVID-19. Mám obavy, že sa musím rozhodnúť medzi mojím zrakom a mojím zdravím resp. životom. Čo mám urobiť?

Odpoveď: Štúdie potvrdzujú, že dodržiavanie pravidelného režimu vnútroočných injekcií je dôležité pre udržanie zraku a že vynechanie v rámci dávkovania môže mať negatívny vplyv na zrak. Rozhodnutie je na vás.

Pamätajte, že kliniky prijímajú špeciálne opatrenia pre rizikových pacientov popísané vyššie. Zavolajte do ambulancie pred vašou návštevou a uistite sa, že takéto opatrenia dodržiavajú.
Anti-VEGF injekcie sú pre pacientov, ktorí ich potrebujú kľúčové a nemajú sa vynechať – ani v prípade núdzového stavu. Ak potrebujete zdravotnú starostlivosť, prosím zvážte, či za prijatia vhodných opatrení (ako napr. použitie rúška a ochranných rukavíc, umývanie rúk, dodržiavanie vzdialenosti od iných ľudí, dohodnutie termínu na určený čas, atď.) prínos z absolvovania návštevy lekára resp. absolvovania vašej liečby, preváži potenciálne riziko nákazy.

Zavolajte svojmu očnému lekárovi – špecialistovi na ochorenia sietnice a požiadajte o telefonickú konzultáciu, aby ste s ním mohli prediskutovať vaše možnosti. Na základe toho, ako dlho dostávate injekcie a aký stabilný je váš zrak, môže váš lekár rozhodnúť, že je v poriadku predĺžiť obdobie medzi injekciami – ale toto musí posúdiť váš lekár.
Komunita oftalmológov považuje našich seniorov a kohokoľvek z rizikových skupín za cennú súčasť našej spoločnosti. Snažia sa poskytovať zdravotnú starostlivosť tak, aby zachovali váš zrak v najlepšom možnom stave.

Otázka: Hovoril som s mojím lekárom a mám pocit, že ambulancia je bezpečná pre rizikových pacientov. Avšak moja doprava do ambulancie je riziková (verejná doprava alebo vodič). Čo mám urobiť?

Odpoveď: Mnohí ľudia zrazu pracujú z domu a môžu mať priestor a čas odviezť vás. Ak máte priateľa, suseda alebo rodinného príslušníka, ktorý vás môže odviezť a ktorému dôverujete, toto je lepšia možnosť ako akákoľvek verejná doprava alebo prepravná služba.

Požiadajte ho, aby si nasadil rúško a nebojte a nehanbite sa opýtať na jeho potenciálne vystavenie nákaze a opatrenia, ktoré prijal, aby sa chránil.

Ak musíte použiť verejnú dopravu, môžete použiť dezinfekčné utierky, aby ste si vyčistili sedadlo a čokoľvek, čoho sa idete dotknúť. Noste rúško, latexové alebo podobné rukavice, ktoré tiež môžete čistiť dezinfekčným prostriedkom, ak nemáte prístup k tečúcej vode a mydlu. Po príchode na kliniku vás možno požiadajú, aby ste rukavice vyhodili a umyli si ruky.

Uvedené informácie si môžete stiahnuť aj vo forme letáku Rady pacientom s vVPDM.