Školenie o komunikácii s osobou so zrakovým postihnutím

„Môžeme nevidiacemu povedať dovidenia?“

„Ako nevidiaci rozpoznávajú farby?“

„Ako sa nevidiaci učia písať a čítať?“

Aj vaši kolegovia majú v sebe prirodzenú zvedavosť a pýtajú sa rôzne otázky? Veľmi radi vám pomôžeme s hľadaním odpovedí. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pravidelne pripravuje školenia a workshopy, ktorých cieľom je informovať o každodennosti nevidiacich a slabozrakých ľudí. Ústretová medziľudská komunikácia umožňuje nielen jednoduchšiu a príjemnejšiu vzájomnú interakciu, ale celkovo povzbudzuje ľudí so zrakovým postihnutím k väčšej samostatnosti a nezávislosti pri riešení každodenných situácií. Preto ponúkame školenie zamerané na komunikáciu s osobami so zrakovým postihnutím. Prínosom je rozšírenie zručností zamestnancov, ktorí budú vedieť efektívne komunikovať aj s klientom/zákazníkom so zrakovým postihnutím. Školenie je primárne určené pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s klientom/zákazníkom.

Ciele školenia:

  • Jednoduché a zrozumiteľné sprostredkovanie informácií o zrakovom postihnutí a jeho dôsledkoch na život človeka.
  • Možnosti a formy pomoci pre nevidiacich a slabozrakých ľudí.
  • Základné pravidlá komunikácie s nevidiacimi a slabozrakými ľuďmi.
  • Analýza špecifických situácií vyskytujúcich sa pri poskytovaní služieb.

Obsah školenia:

  • Zrakové postihnutie a jeho konkrétne dôsledky
  • Komunikácia s osobou so zrakovým postihnutím
  • Sprievodcovské techniky
  • Špecifické situácie vyskytujúce sa pri komunikácii s klientom/zákazníkom (podpisovanie, predčítanie, odkladanie alebo podávanie vecí)

Obsah školenia bude prispôsobený konkrétnym požiadavkám zadávateľa a špecifikám jeho služieb a predmetu činnosti.

Forma školenia:

On-line – formou školenia

Prezenčne – formou zážitkového workshopu

Veľkosť cieľovej skupiny:

On-line forma: neobmedzená

Prezenčná forma: 5 -12 účastníkov

Trvanie:

2 hodiny

Cena:

300,- Eur

V cene je školiaci materiál o Komunikácií s ľuďmi so zrakovým postihnutím, ktorý dostanú všetci účastníci školenia.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte Oddelenie sociálnych služieb ÚNSS na adrese: poradenstvo@unss.sk.