Rok 2021 s časopisom Dúha

Spestrite si celý rok, ako sa len dá. Informácie o činnosti ÚNSS, celoslovenských prehliadkach daností ľudí so zrakovým postihnutím, ako sú Dni Mateja Hrebendu či Braillovská olympiáda, o jednorazových regionálnych či lokálnych podujatiach a projektoch prezentujúcich talenty z našich radov. Skrátka, všetko, čo vás môže inšpirovať.

Informácie o osvetových a propagačných aktivitách, ako sú fotografická súťaž Cesta svetla či program Zdravé oči už v škôlke. Skrátka, všetko, čo vás môže nakopnúť.

Informácie o tom, čo sa deje na poli legislatívy – aj čo je nové a treba vedieť, aj čo je staré a treba si pripomenúť. Skrátka, všetko, čo vás môže poučiť.

Nezatajíme ani medzinárodné abilympiády, aktivity v oblasti hudby, prednesu poézie a prózy, vlastnej literárnej tvorby, kurzy najrôznejších ručných prác, pletenia košíkov, korálkovania, krúžky fotenia, maľovania, keramiky či pozvánky do kultúrnych inštitúcií na podujatia a expozície sprístupnené pre osoby so zdravotným, najmä zrakovým postihnutím.

Skrátka, Dvojmesačník Únie o hlavných aktivitách s kultúrnou prílohou Dúhovka. V šiestich číslach vám ponúkneme bohatý obsah, sociálny i kultúrny, s možnosťou vyjadriť názory, skúsenosti a postrehy čitateľov.

Dúha až k vám

  • organizačné zložky ÚNSS (krajské strediská, krajské rady a základné organizácie) budú náš dvojmesačník aj naďalej dostávať vo zväčšenej čiernotlači zdarma;
  • členovia, klienti, priaznivci a čitatelia so zrakovým postihnutím, ktorí preferujete zväčšenú čiernotlač priamo do vlastnej poštovej schránky, máte možnosť objednať si ju len za cenu poštovného (6,60 € za všetkých šesť čísiel);
  • Dúha v Braillovom písme, rovnako ako elektronická verzia časopisu, vám budú aj naďalej distribuované bezplatne;
  • príspevky si môžete vychutnať aj načítané na CD, takisto zadarmo.

Stiahnite si Formulár na objednanie Dúhy s kultúrnou prílohou Dúhovka na rok 2021.