Regionálne zbierky

Verejná zbierka ZO Liptovský Mikuláš

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Liptovskom Mikuláši opakovane organizuje verejnú zbierku s názvom Vianočný punč UNSS LM, ktorej výnos slúži na rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy ľudí so zrakovým postihnutím, ktorých združuje.

2018

Predbežná správa zbierky ZO ÚNSS Liptovský Mikuláš za rok 2018, formát pdf, 287kB

2017

Predbežná správa zbierky ZO ÚNSS Liptovský Mikuláš za rok 2017, formát pdf, 257kB

2016

Záverečná správa zbierky ZO ÚNSS Liptovský Mikuláš za rok 2016, formát pdf, 287kB

Krajská zbierka KS ÚNSS Košice

V roku 2011 KS ÚNSS Košice organizovalo verejnú zbierku , ktorá bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy (rozhodnutie č. A/2010/12110 zo dňa 13.12.2010). Spôsob vykonávania bol povolený:

  • formou poštových poukážok,
  • zberom dobrovoľných finančných príspevkov do pokladničiek umiestnených na rôznych kultúrnych, športových a verejných podujatiach, v inštitúciách, v obchodných domoch a hypermarketoch,
  • organizovaním benefičných podujatí v rámci Košíc a ponúkaním samolepiek s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti (tento bod sa v roku 2011 nerealizoval).

V roku 2011 bol hrubý výnos 2 382,37 €, náklady zbierky 238,27 €, čistý výnos bol teda 2 144,10 € . Správnosť vyúčtovania bola potvrdená Obvodným úradom Košice. Na základe toho budeme realizovať nákup PC a pomôcok v zmysle žiadosti, ako aj na základe vyjadrenia Centra technických a informačných služieb ÚNSS o technickom stave počítačov.

Zbierka je zameraná na inovatívne služby, nákup výpočtovej techniky a skvalitnenie života ľudí so zrakovým postihnutím všetkých vekových kategórií. Výsledok zbierky bol zverejnený v dennej tlači.

V roku 2012 má KS ÚNSS Košice povolenú verejnú zbierku rozhodnutím Obvodného úradu Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy. Rozhodnutie bolo vydané 25. 11. 2011 pod č. A/2011/09571. Priebeh zbierky i spôsob použitia je rovnaký ako pri zbierke v roku 2011. Tieto zbierky sú realizované každoročne počas celého roka.