Proti zneužívaniu parkovacích preukazov ŤZP môžu pomôcť e-preukazy

Napriek tomu, že sú prázdniny a leto v plnom prúde na úrade ÚNSS sa rokovalo. V priestoroch Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa stretli zástupcovia spoločnosti DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ale aj členovia organizácií zastupujúcich občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), aby spoločne hovorili o projekte inteligentného parkovania.

Ako informoval výkonný riaditeľ DEUS-u, Andrián Belánik, projekt dostal zelenú, je však potrebné doriešiť niektoré nevyhnutné kroky. Jedným z nich je určenie vhodného postupu pri aktualizácii vydaných parkovacích preukazov. K navrhovaným riešeniam, ako to urobiť pre občanov ŤZP čo najkomfortnejšie, sa vyjadrovali Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Štefan Grajcár a Monika Vrábľová zo Slovenského zväzu telesne postihnutých. V rámci diskusie však išlo iba o návrhy a vecné postrehy zástupcov jednotlivých organizácií, ktoré sa budú následne tlmočiť kompetentným orgánom.

Čo by mal priniesť systém inteligentného parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím?

Predovšetkým eliminovať najčastejšie sa vyskytujúce problémy napríklad:

  • neoprávnené parkovanie na parkovacích miestach vyhradených pre ŤZP občanov,
  • náročné hľadanie voľných parkovacích miest pre ŤZP,
  • zneužívanie parkovacích preukazov ŤZP,
  • neefektívnu kontrolu zneužívania parkovania na miestach vyhradených pre ŤZP občanov,
  • nutnosť opakovaného predkladania ŤZP preukazu a ŤZP parkovacieho preukazu, štátnym/samosprávnym orgánom a inštitúciám,
  • chýbajúcu pasportizáciu parkovacích miesť určených ŤZP občanom.

Ako by to malo fungovať?

Každý ŤZP občan, ktorý je tiež držiteľom parkovacieho preukazu, musí mať svoj preukaz doplnený o elektronický prvok – v takom prípade totiž jeho preukaz dokáže „komunikovať“ s inteligentným parkovacím systémom. Umožnia to senzory, ktoré DEUS plánuje osadiť na parkovacích miestach určených pre občanov ŤZP. Vďaka tomu stačí z vrecka vytiahnuť mobil a nechať sa odnavigovať na najbližšie voľné parkovacie miesto vyhradené pre ŤZP občanov. Systém navyše prináša aj ďalší benefit, ukladaním dát môže správca parkoviska zistiť, či je počet miest určených pre ŤZP občanov dostačujúci alebo nie. Policajné zložky zasa oveľa ľahšie detekujú neoprávnené parkovanie.

„Už v budúcom roku by sa mala spustiť pilotná prevádzka systému v troch vybraných obciach. Počas tohto obdobia budeme vychytávať prípadné nedostatky, dolaďovať fungovanie a od decembra 2020 by sme chceli zapojiť do systému takmer 150 miest a obcí,“ povedal počas diskusie A. Belánik.

K téme e-parkovacích preukazov a inteligentného parkovania pre osoby ŤZP bude určite potrebná rozsiahlejšia informačná kampaň. Aj ÚNSS pripravuje články k tejto téme. Pokiaľ vás problematika zaujíma, nie je vám niečo jasné, chceli by ste sa dozvedieť viac, môžete nám poslať svoju otázku aj na mail fricovska(zavináč)unss.sk.