Priletel k nám ďalší Starostlivý anjel!

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík udeľoval ocenenia “Starostlivý anjel”. V kategórii “MANAŽMENT” ho získala naša kolegyňa, vedúca Krajského strediska ÚNSS v Nitre, Petra Ajdariová.
Na snímke stojí P. Ajdariová a po jej pravici B. Bencík a po ľavici pracovníčka úradu. Za nimi je obrazovka s logom VÚC NR, text: Ocenené pracovníčky v kat. MANAŽMENT, Mgr. Petra Ajdariová, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a foto ocenenej.

Petra Ajdariová s predsedom VÚC Branislavom Bencíkom.

Gratulujeme a želáme ešte veľa síl a nadšenia, ktoré dáva svojej práci, kolegom i klientom! 🩷
Na obr. je listina s ocenením s textom: Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík udeľuje ocenenie "STAROSTLIVÝ ANJEL" v kat. "manažment" Mgr. Petre Ajdariovej, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri príležitosti slávnostného oceňovania zamestnancov zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nitra 27. mája 2024, zlatá pečať a Ing. Branislav Becík, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a podpis. Vpravo je položená škatuľka s textom Starostlivý anjel a strieborná brošnička v tvare anjela.

Ocenenie Starostlivý anjel pre P. Ajdariovú.

Ocenenie Starostlivý anjel je udeľované tým najlepším pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb, v kategóriách: manažment, zdravotno-sociálny úsek, opatrovateľský úsek a ostatní pracovníci. Cieľom je poukázať na ich mimoriadny prístup a kvalitnú prácu.
V sále stojí P. Ajdariová a poskytuje rozhovor redaktorke s mikrofónom, vedľa nej stojí kameraman.

Petra Ajdariová v rozhovore pre tamojšiu televíziu.