Pozývame vás na webinár Posuňme sa ďalej!

Ste mladý človek so zdravotným postihnutím (ZP) a hľadáte informácie o možnostiach ako žiť aktívne, chcete sa inšpirovať zaujímavými skúsenosťami iných mladých ľudí so ZP? Alebo sa zaujímate o túto oblasť ako pracovník s mládežou?

Pozývame Vás na webinár Posuňme sa ďalej!

  • Kedy: pondelok 21. novembra 2022, v čase 9:00 – 13:00
  • Kde: online cez nástroj Zoom
  • Organizátor: Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v rámci projektu Ascend

Webinár vám prinesie viaceré informácie o aktuálnych možnostiach zapojenia sa do programov EÚ venovaných mládeži, príležitostiach pre mládež so ZP, o skúsenostiach dobrovoľníkov u nás i v zahraničí, či informácie o mládežníckych organizáciách združených v Rade mládeže Slovenska. Dozviete sa tiež niečo o technikách, ktorými môžete aktívne obhajovať svoje práva, o hnutí ľudí so zdravotným postihnutím u nás i v zahraničí, a čo ponúka mladým. Taktiež budete mať možnosť pýtať sa a diskutovať.

Podrobný program webinára na stiahnutie:
Posuňme sa ďalej_program.

Ak máte záujem zúčastniť sa, vyplňte náš krátky prihlasovací formulár do piatka 18.11. do 12 h na adrese:

https://forms.gle/gUsnBMhN2hE25g88A

Link na pripojenie k webináru bude distribuovaný prihláseným účastníkom spolu s ďalšími informáciami v dňoch pred jeho konaním.

Webinár je primárne určený mladým ľuďom do 30 rokov s rôznym druhom zdravotného postihnutia a bude tlmočený do slovenského posunkového jazyka.

Tešíme sa na Vašu účasť!