Poznáme výsledky grantového kola 2023

Do tohtoročnej výzvy Grantového programu ÚNSS s názvom „Zatraktívnenie organizácie ÚNSS, budovanie a upevňovanie väzieb v rámci komunity ľudí so zrakovým postihnutím“ sa zapojilo 20 uchádzačov o podporu. Boli medzi nimi krajské rady, ale aj základné organizácie, dva projekty podali krajské strediská ÚNSS.

Celkovo sme mali k dispozícii 9 277,81 €, avšak celková suma žiadateľov sa vyšplhala až na 11 255 €. Z tohto dôvodu sme museli znížiť čiastku poskytnutej dotácie, a to pre všetkých, ktorí žiadali 600 eur, na čiastku 508 eur. Sumu 510,81 dostal projekt s najväčším počtom bodov od ZO č. 8 Čadca.

Podporili sme 19 projektov, 1 projekt sme vyradili pre nesplnenie formálnych náležitostí.

Podporené projekty

Názov, opis Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
1. Leto v bielo-modro-červenom ZO č. 8 Čadca 510,81
2. Učme sa remeslo starých generácií II. – Plstenie ZO č. 23 Martin 508,00
3. Športovo relaxačný deň Sobrance KR Košice 508,00
4. Tour de Braille Nitra 2023 KR Nitra 508,00
5. Dvere dokorán KS Bratislava 410,00
6. Dva v jednom ZO č. 22 Lučenec 508,00
7. Spoločne za športom, turistikou a poznávaním ZO č. 12 Humenné 508,00
8. Medzinárodný kolkársky turnaj ZO č. 11 Galanta 508,00
9. Po stopách našej histórie KR Bratislava 500,00
10. Morava očami Pezinčanov ZO č. 52 Malacky, Pezinok, Senec 508,00
11. Bezpečne bez prekážok KR Banská Bystrica 508,00
12. Spoznávame zaujímavé a pekné zákutia Košického kraja ZO č. 30 Prešov 508,00
13. Po stopách minulosti ZO č. 65 Námestovo 508,00
14. Denný letný tábor pre deti so zrakovým postihnutím KS Košice 508,00
15. Ide to s nami dole vodou Zo č. 57 Bratislava 508,00
16. Vnímajme čaro Pienin ZO č. 16 Košice okoli 508,00
17. Športový deň pri Váhu ZO č. 60 Šaľa 500,00
18. Ples ku dnu nevidiacich ZO č. 39 Trnava 508,00
19. Návšteva kúpaliska v kúpeľoch Číž ZO č. 32 Rimavská Sobota 245,00
Spolu 9 277,81 €

Vyradený projekt z dôvodu nesplnenia formálnych náležitostí

Názov Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
1. Chcem sa ochrániť sám ZO č. 2 Banská Bystrica 0