Posúdenie projektovej dokumentácie

Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér posudzuje projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie a realizačnú dokumentáciu z hľadiska záujmov osôb so zrakovým postihnutím podľa platnej legislatívy. Projektovú dokumentáciu je možné zasielať poštou alebo doručiť osobne spolu so žiadosťou o posúdenie a vydanie stanoviska. Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie stanoviska pre územné a stavebné konanie je spoplatnené podľa cenníka.

Kontakt

Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér
Sekulská 1
84250 Bratislava
E-mail: bariery@unss.sk
Tel: +421 2 692 034 26
Mobil: +421 0911 469 650

Cenník na stiahnutie

Cenník služieb a poradenstva v oblasti prevencie a odstraňovania architektonických a dopravných bariér, .pdf, 450kB