Pomoc Ukrajine

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjadruje solidaritu Ukrajine a jednoznačne odsudzuje útok Ruskej federácie na susednú krajinu, ktorý je v rozpore so základnými princípmi ľudskosti a demokracie. Zároveň vyslovuje podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich (The Ukrainian Association of the Blind) a podáva pomocnú ruku jej členom so zrakovým postihnutím, ktorí sa nachádzajú na území SR.

Situácia na Ukrajine sa nás bezprostredne dotýka, a preto mobilizujeme naše ľudské a materiálne kapacity, aby sme boli schopní koordinovane a dlhodobo pomáhať. V tomto úsilí sme sa spojili s naším dlhoročným partnerom I.Lions Club Košice a pokračujeme v komunikácii s ďalšími Lions Clubmi na Slovensku pri príprave adresnej a efektívnej pomoci.

Aktuálne poskytujeme túto pomoc:

  • Ubytovanie v meste Košice v kapacite 12-14 osôb, ktoré je prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Bližšie informácie je možné získať na adrese unss.kosice@unss.sk
  • V prípade, že si to situácia bude vyžadovať, sú naši odborní pracovníci pripravení pomáhať aj formou poskytovania sociálnych služieb ľuďom so zrakovým postihnutím a ich príbuzným, ktorí prídu z Ukrajiny na naše územie. Ide najmä o poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitáce, ako aj sprievodcovskej, predčitateľskej služby a krátkodobého požičiavania pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím. Tieto služby vieme poskytovať v rámci celej SR a je možné o ne požiadať na uvedených kontaktoch https://unss.sk/kontakty-unss/#krajske.
  • V neposlednom rade je naším cieľom zabezpečiť psychologickú podporu odborným pracovníkom, aby dokázali psychicky zvládnuť aktuálnu situáciu a vyrovnať sa s ňou a aby vedeli správne pristupovať k ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.

Zároveň chceme poprosiť a vyzvať našich členov a klientov so zrakovým postihnutím, ich rodiny a priateľov k rozvahe a k tomu, aby svojím konaním neprispievali k polarizácii vzťahov v spoločnosti. Spoločne sa snažme byť pokojní, empatickí a prejavme osobnú angažovanosť a solidaritu.

Kvôli zvýšenej aktivite a šíreniu dezinformácií v súvislosti s útokom na Ukrajinu odporúčame sledovať oficiálne zdroje:

https://www.mzv.sk/

https://www.facebook.com/hoaxPZ

Dôležité zdroje, ak chcete pomôcť:

https://redcross.sk/ukrajina/

https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

Dôležité zdroje, ak potrebujete pomoc:

https://dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky-psychologicky-manual/

https://ipcko.sk/

www.dobralinka.sk – psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením (využiť môžete e-mailovú a chatovú komunikáciu, osoby so sluchovým postihnutím videohovory)