Odišiel predseda Európskej únie nevidiacich

Dnes sme sa dozvedeli smutnú správu. 8. augusta nás navždy opustil Prof. Rodolfo Cattani, predseda Európskej únie nevidiacich.

Portrétna fotografia R. Cattaniho

Rodolfo Cattani
Zdroj foto: EBU

Prof. Rodolfo Cattani sa narodil v roku 1941. Vyštudoval filozofiu na Bolonskej univerzite. 20 rokov bol generálnym riaditeľom Talianskej národnej knižnice pre nevidiacich. Začiatkom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa začalo jeho aktívne pôsobenie v najväčších organizáciách obhajujúcich práva ľudí so zrakovým postihnutím.

V roku 1984 začal pôsobiť v Európskej únii nevidiacich (European Blind Union – EBU), kde pôsobil na niekoľkých pozíciách. Bol jej podpredsedom a v roku 2019 nastúpil do čela organizácie ako jej prezident. V rokoch 1992 až 1996 bol podpredsedom Svetovej únie nevidiacich (World Blind Union – WBU). Od roku 1997 bol členom predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia (European Disability Forum – EDF), od roku 2005 bol členom výkonného výboru  EDF, v rokoch 2009 až 2017 bol generálnym tajomníkom EDF a dlhé roky bol predsedom komisie EDF pre spoluprácu s EÚ.

Od roku 2006 bol členom pracovnej skupiny ANEC – The European consumer voice in standardisation  – Európsky spotrebiteľský hlas v normalizácii, organizácie obhajujúcej spotrebiteľské záujmy. Od roku 2011 bol podpredsedom Platformy európskych sociálnych mimovládnych organizácií. Počas svojho profesijného života neúnavne pracoval v prospech ľudí so zrakovým postihnutím z Európy i celého sveta.

„S Rodolfom sme sa poznali viac ako štyridsať rokov. Veľmi často sme spolu komunikovali najmä období, keď sme spoločne pracovali na rôznych projektoch. Bol výborný v sformulovaní problému a hľadania riešení, skvelý diskutér a zanietený pre prácu. Ovládal niekoľko svetových jazykov, takže i jazykové bariéry dokázal razom prelomiť. Strácame v ňom nielen významnú osobnosť, ale aj výborného človeka a priateľa,“ spomína Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým. Spomíname s úctou a nikdy nezabudneme!