Ocenenie VIA BONA SLOVAKIA (aj) pre program Zdravé oči už v škôlke

Náš preventívny program Zdravé oči už v škôlke by nemohol bezplatne fungovať bez strategického partnera spoločnosti BILLA Slovensko. Práve tá včera získala ocenenie Dobrý partner komunity za podporu projektu Zdravé oči už v škôlke i ďalšie aktivity smerujúce k ochrane zrakového zdravia. Úprimne gratulujeme a tešíme sa zo spoločného partnerstva!
„BILLA dlhodobo pomáha komunitám, pretože veríme v silu spoločenstva. Podpora celých skupín rôznych ľudí nám dáva veľký zmysel, preto sa do takýchto aktivít snažíme zapájať aj našich partnerov, zákazníkov či zamestnancov. Stále hľadáme možnosti ako podporiť komunitné projekty prepojené s hodnotami našej spoločnosti. Dlhodobo podporujeme rodiny s deťmi, aktívnych a činorodých ľudí, ako aj komunitu nevidiacich a slabozrakých. Ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022 – Dobrý partner komunity je pre nás záväzok, no zároveň potvrdenie toho, že ideme správnou cestou. S programom „Zdravé oči už v škôlke“ počítame aj do budúcnosti. Aj tento rok sme si dali za cieľ zmerať zrak 20 000 predškolákom. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto užitočného projektu, ktorý v mnohých prípadoch dokáže deťom pomôcť k plnohodnotnému dospeláckemu životu bez okuliarov. Rodičom podávame pomocnú ruku a zároveň tým skvalitňujeme život dorastajúcej generácie. Nič z toho by však nebolo možné bez nášho výnimočného partnera, akým je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorej za férovú a zmysluplnú spoluprácu patrí naša vďaka,“ povedala na margo úspechu Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o.z. BILLA ľuďom.
V súčasnosti štát nerealizuje preventívny program s podobným zameraním. Rovnako nie je v silách oftalmológov zvládnuť merania v teréne s takým dosahom, aký poskytuje program Zdravé oči už v škôlke. Absolvovanie merania môže deťom doslova zmeniť život. Práve vo veku od 3 do 6 rokov je totiž včasná diagnostika pre korekciu, či úplné vyliečenie zrakových porúch kľúčová. Účasť v programe je preto pre škôlkarov zásadná. Pokiaľ by sa zrakový problém u dieťaťa nediagnostikoval a neriešil, môže mu následne spôsobiť problémy po nástupe do školy (nebude dobre vidieť na tabuľu, nebude stíhať pracovať v stanovenom tempe, môže sa javiť ako „pomalšie“, ťarbavé…) a, navyše, riešenie zrakovej vady bude náročnejšie (pri včasnom záchyte je možné aj úplné vyliečenie). Samotné skríningové meranie, ktoré realizujú vyškolení odborníci a odborníčky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, je veľmi jednoduché, rýchle a bezbolestné. Zámerne prebieha v známom prostredí materskej školy, čo deti zbavuje strachu a stresu.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska mohla vďaka podpore spoločnosti BILLA Slovensko skontrolovať zrak viac ako 86-tisíc deťom. Viac ako 13-tisíc škôlkarov dostalo odporúčanie pre návštevu oftalmológa. V minulom ročníku vyškolení odborníci a odborníčky objavili zrakovú odchýlku u približne každého piateho škôlkara. Pri porovnaní 1. s 5. ročníkom stúpol počet odporúčaní o 4 % (zo 14 na 18 %) a počet prihlásených materských škôl narástol o 294 (zo 139 na 433).
Na obr. idno chlapčeka ako sedí na stoličke a pozerá sa do kamery, teda prístroja PlusOptix. Ten len zľahka tušíme, na obrázku z neho vidno časť, ako ho niekto drží v rukách.

Rodičia merania v škôlkach oceňujú.

Viac o projekte nájdete na www.zdraveocivskolke.sk