Nová predsedníčka EBU: Musíme byť v centre iniciatív na zvyšovanie povedomia o našich právach

Od 12. do 14. februára sa spoločne stretli zástupcovia Európskej únie nevidiacich na 12. valnom zhromaždení v Lisabone. Hostiteľom bola tunajšia organizácia nevidiacich a slabozrakých ACAPO (Associacão dos Cegos e Amblíopes de Portugal).  

„Zapojenie a solidarita nás robia viac jednotnými. Počas dnešného sedenia sa Francesca Sbianchi, Bart Simons a Jakob Rosin zúčastnili panelu, kde predniesli niektoré z hlavných výziev pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v oblastiach, ako je prístupnosť webových sídiel alebo umelá inteligencia. Okrem toho zdôraznili spoluprácu ako jednu zo základných hodnôt rastu našej komunity v jej 40-ročnej histórii,“ zhrnula EBU na svojom oficiálnom Facebookovom profile. Angažovanosť, rovnováha, jednota, reflexia 40 rokov i vízia budúcnosti boli hlavné lajtmotívy 3-dňového stretnutia. Okrem otvorenia množstva dôležitých tém, zhodnotenia spoločných štyroch desiatok rokov úspešného fungovania sa uskutočnila aj voľba nového Predsedníctva EBU.

S prvým oficiálnym prejavom sa členom prihovorila nová predsedníčka EBU, Tytti Matsinen, ktorá pripomenula dôležitú pravdu: „Nič o nás bez nás. Musíme byť v centre iniciatív na zvyšovanie povedomia o našich právach.“ (cit. podľa FB EBU)

S radosťou oznamujeme, že jednou z členiek Predsedníctva sa stala aj Dagmar Filgasová zo Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých z Českej republiky. Blahoželáme! 

Zloženie Predsedníctva Európskej únie nevidiacich:

Predsedníčka: Tytti Matsinen (Näkövammaisten liitto ry)/Fínsko

Prvá podpredsedníčka: Bárbara Martín (ONCE)/Španielsko

Druhý podpredseda: Kevin Kelly (Vision Ireland)/Írsko

Pokladník: Roland Studer (Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband)/Švajčiarsko

Generálna tajomníčka: Maria Thorstensson (Synskadades Riksförbund)/Švédsko

Členovia Predsedníctva EBU: Sabine Ström (DBSV – Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband)/Nemecko, Jakob Rosin (Eesti Pimedate Liit)/Estónsko, Anja Uršič(Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije)/Slovinsko, David Aldwinckle (RNIB)/Ukrajina, Andreas Havsberg (Norges Blindeforbund )/Nórsko, Hubert Perfler, Sinan Tafaj (Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë)/Albánsko, and Dagmar Filgasová (SONS)/Česko.

Zástupcovia EBU vo výkonnom výbore World Blind Union Maria Thorstensson, Roland Studer a Rodrigo Santos (ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal)/Portugalsko. 

Gratulujeme novým členom Predsedníctva EBU, želáme veľa pracovných síl i nadšenia podieľať sa na zlepšovaní života ľudí nevidiacich a slabozrakých v celej Európe!