Merania zrakových parametrov u škôlkarov pokračujú

Pracovníčka KS meria dieťatku zrak autorefraktometrom.
Celý skríning prebieha v dobrej nálade.

S radosťou vám oznamujeme, že vzhľadom na aktuálnu situáciu, opätovne začíname z realizáciou preventívnych meraní zrakových parametrov u detí. Ak bola vaša materská škola zapojená do programu Zdravé oči už v škôlke, budeme vás kontaktovať a dohodneme si s vami nový termín.

Samozrejme, naďalej platí, že budeme pracovať s dodržiavaním všetkých potrebných opatrení. Ak máte doplňujúce otázky k meraniam, môžete kontaktovať príslušné krajské stredisko ÚNSS v rámci vášho kraja.

Kontakty na krajské strediská:

O programe Zdravé oči už v škôlke

Merania zrakových parametrov u detí realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2014. Ich cieľom je prevencia alebo včasné zachytenie očných ochorení u detí. Astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť sú vývinové poruchy zraku, ktorých počiatočné či pokročilé štádium dokážeme s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť vďaka meraniam binokulárnym autorefraktometrom. Zameranie programu na škôlkarov nie je samoúčelné. Detský zrak sa najmarkatnejšie vyvíja práve v období troch až šiestich rokov, ale tiež najoptimálnejšie reaguje na vhodne zvolenú terapiu. Správne zvolenou liečbou sa môže jej progres zastaviť, či dokonca zvrátiť. Merania realizujú vyškolené pracovníčky a pracovníci ÚNSS priamo v materských školách, v prirodzenom prostredí detí. Navyše, merania sú rýchle, bezbolestné a bezkontaktné. Každé dieťa obdrží potvrdenie s výsledkom.