Medzinárodný dotazníkový prieskum: Nebojte sa vyjadriť svoje priania i obavy z budúcnosti

Kráľovské holandské centrum Visio sa spolu s Medzinárodnou radou pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím (ICEVI), Svetovou úniou nevidiacich (WBU) a ďalšími zainteresovanými organizáciami snaží osloviť mladých ľudí so zrakovým postihnutím (nevidiacich a slabozrakých), aby vyjadrili svoje priania i obavy týkajúce sa budúcnosti.

Iniciátori prieskumu veria, že všetci mladí ľudia so zrakovým postihnutím na celom svete majú právo na vzdelanie a participáciu v spoločnosti. Rodičia ako aj ďalší odborníci robia čo najviac pre úspešný život mladých ľudí so zrakovým postihnutím. Stále však existujú prekážky vo vzdelávaní a zamestnávaní. Zaujíma nás, aké prekážky vidia samotní mladí ľudia.

Ak ste vo veku od 18 do 30 rokov a máte zrakové postihnutie, kliknite na jeden z nasledujúcich odkazov pre zapojenie sa do tohto prieskumu v príslušnom jazyku:

Prieskum je plne prístupný prostredníctvom Microsoft formulára a odkaz naň je aktívny od 8. marca do 14. apríla 2023.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte:
Judith Wijnen: judithwijnen@visio.org alebo
Klaske van Zandbergen
: klaske.vanzandbergen@student.hu.nl.

Môžete si prečítať aj rozšírenú informáciu o prieskume v angličtine, ktorú prikladáme do prílohy ako súbor formátu DOCX.