Ako sa k nám dostanete

Ako sa dostanete z Hlavnej (železničnej) stanice na Úrad ÚNSS a Krajské stredisko Bratislava

Po vystúpení z vlaku vyhľadajte vodiacu líniu, ktorá vás privedie k podchodu. Po schodoch zíďte do podchodu a vyberte sa doľava. Držte sa pravej steny podchodu. Na konci podchodu sú schody, vyjdite nimi hore a choďte rovno. Snažte sa udržať priamy smer približne 15 metrov, na konci budú schody. Choďte dole schodmi (bude to približne 5 schodov) a vyberte sa pod 45˚ uhlom doľava, udržte smer. Prídete k východu zo stanice. Choďte doprava približne 15 metrov, potom zabočte vľavo a udržujte priamy smer. Po pravej strane sa bude postupne objavovať najprv stánok s občerstvením, lavičky a napokon autobusová zastávka. V tomto bode ste na začiatku pomerne dlhej autobusovej zastávky, choďte rovno približne 20 metrov, čím sa dostanete na začiatok zastávky.

Autobusom číslo 32 sa odvezte na zastávku Molecova. Po vystúpení z autobusu choďte vpravo. Približne po 10 metroch sa po vašej pravej strane bude nachádzať priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou, chýba však zvuková signalizácia. Prejdite na druhú stranu a choďte rovno. Približne po 5 metroch zabočte vľavo, prídete k ďalšej svetelnej signalizácii, ktorá však nie je ozvučená. Prejdite na druhú stranu, ocitnete sa na ostrovčeku električkového koľajiska. Choďte rovno, prejdite cez koľajnice a zabočte vpravo. Po 3 metroch by ste sa mali ocitnúť pri označníku električkovej zastávky.

Električkou číslo 4, 5, 6 alebo 9 sa odvezte na zastávku Borská. Po vystúpení choďte rovno, prídete k zábradliu. Vyberte sa vpravo. Po 20 metroch prídete k schodom do podchodu, choďte dole, zabočte doprava. Približne po 5 metroch prídete k schodom, choďte hore a zabočte doprava. Držte sa prirodzenej vodiacej línie, ktorú tvorí plechový novinový stánok a trávnik. Po 5 metroch prídete k priechodu pre chodcov, prejdite na druhú stranu. Choďte rovno, po ľavej strane bude murované oplotenie. Držte sa ho a po 20 metroch prídete k bráničke krajského strediska. Vojdite a držte sa ľavej vodiacej línie (najprv to bude trávnik, potom budova krajského strediska). Po ľavej strane budú plastové dvere. Vľavo od týchto dverí sú dva zvončeky, horný do predajne Tyflocomp, dolný na krajské stredisko. Zazvoňte, personál vám príde otvoriť.

Ako sa dostanete z Autobusovej stanice Nivy na Úrad ÚNSS a Krajské stredisko Bratislava

Po vystúpení z autobusu choďte doľava (v smere jazdy autobusu) a udržte smer približne 30 metrov. Po ľavej aj po pravej strane budú betónové stĺpy v pravidelných, približne štvormetrových, rozostupoch. Pred sebou by ste mali počuť hluk hlavnej cesty. Približne po 30 metroch, keď už budete počuť cestu veľmi blízko, odbočte doprava a po udržaní asi 15 metrov priameho smeru by ste mali byť na úrovni označníka zastávky MHD. Nastúpte na autobus č. 70 a odvezte sa na zastávku Most SNP (je to konečná zastávka tejto linky).

Po vystúpení z autobusu choďte rovno, mali by ste prísť k múru, ktorého výška je cca 0,5 metra. Choďte vpravo, držte sa múru až po jeho koniec. Potom zabočte vľavo, udržte smer a dorazíte k ďalšiemu múriku podobnej výšky. Choďte vpravo, po cca 15 metroch sa po vašej ľavej strane objaví priechod pre chodcov. Prejdite na druhú stranu, choďte rovno cca 5 metrov, po pravej strane by sa mal nachádzať priechod.

Prejdite ho, ocitnete sa ostrovčeku. Zabočte vľavo a dorazíte k označníku električkovej zastávky. Električkou číslo 4, 5, 6 alebo 9 sa odvezte na zastávku Borská. Po vystúpení choďte rovno a prídete k zábradliu.

Vyberte sa vpravo. Po 20 metroch prídete k schodom do podchodu, choďte dole, zabočte doprava. Približne po 5 metroch prídete k schodom, choďte hore a zabočte doprava. Držte sa vodiacej línie z plechového novinového stánku a trávnika. Po 5 metroch prídete k priechodu pre chodcov, prejdite na druhú stranu. Choďte rovno, po ľavej strane budete mať murované oplotenie. Držte sa ho a po 20 metroch prídete k bráničke krajského strediska. Vojdite a držte sa ľavej vodiacej línie (najprv to bude trávnik, potom budova krajského strediska). Po ľavej strane budú plastové dvere. Vľavo od nich sú dva zvončeky, horný do predajne Tyflocomp, dolný na krajské stredisko. Zazvoňte, personál vám príde otvoriť.