Jubilejný 20. ročník súťaže Cesta svetla

Už po dvadsiatykrát vyhlasuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska súťaž určenú všetkým nadšencom fotografie a fotografovania. Ak radi zachytávate prchavé okamihy života, jeho krásy i výnimočnosti, ktoré iným unikajú, určite sa prihláste. 

Kto sa môže prihlásiť?

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže riadne prihlási tak, že riadne a úplne vyplní, vlastnoručne podpíše a do 30. 09. 2024 doručí na emailovú adresu cestasvetla@unss.sk svoju prihlášku spolu s minimálne jednou súťažnou fotografiou.

Do akých kategórii sa možno prihlásiť?

kategória 1: Bariéry a zrakové postihnutie
kategória 2: Fenomén svetla
kategória 3: Mladý fotograf (deti do 15 rokov vrátane)

„Keďže tohto roku je pre našu organizáciu veľmi dôležitá téma prístupnosti a odstraňovania bariér, rozhodli sme ju zahrnúť aj do Cesty svetla. Sme veľmi zvedaví, ako umením a originálnymi fotografiami zachytia autori tému bariér, s ktorými musia dennodenne bojovať ľudia nevidiaci i slabozrakí. Čo sa týka uchopenia témy, môže ísť o akékoľvek bariéry – komunikačné, architektonické aj informačné… Verím, že pre tých najkreatívnejších fotografov to bude skutočná výzva a prostredníctvom umenia nám pomôžu poukázať na to, na čo napríklad vyhlášky či bežné slová nestačia,” hovorí Pavol Korček, koordinátor súťaže.

Do koľkých kategórií a koľko fotografií prihlásiť?

  • Do jednej súťažnej kategórie môže súťažiaci prihlásiť najviac štyri fotografie.
  • Súťažiaci môže do súťaže celkovo prihlásiť najviac dvanásť fotografií.
  • Do každej kategórie možno prihlásiť čiernobiele aj farebné fotografie.
  • Fotografie môžu byť vyhotovené fotoaparátom aj mobilom.
  • Vek účastníkov 3. kategórie sa ráta ku dňu uzavretia súťaže 30.9. 2024, to znamená že k tomuto dátumu nesmú prekročiť vek 15 rokov.

Súťažiaci v Prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 21.10.2024 vyhodnotí fotografie a v každej kategórií určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Kedy budú zverejnené výsledky?

Organizátor na web stránke www.unss.sk do 30.11.2024 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2024 verejnú výstavu (ak to podmienky umožnia).

Stiahnite si podrobné podmienky súťaže, propozície a prihlášku

Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Organizátor

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 672/1

841 04 Bratislava

tel: 02/ 692 034 20

web: www.unss.sk

kontaktná osoba: Pavol Korček, cestasvetla@unss.sk

Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.