Informácie o zdraví

Aj my sme sa zapojili do kampane Slovenský pacient, v rámci ktorej sa hovorí o chorobách, čo nebolia, nádeji pre homofilikov, ale aj o tom, že i onkologických pacientov možno liečiť personalizovane. Nechýba ani rozhovor s obľúbenou Dianou Hágerovou.

Ak vás zaujíma viac, stiahnite si brožúrku na čítanie.