Grantová výzva na rok 2023

Aj tento rok sa môžu základné organizácie, kluby, krajské rady či krajské strediská uchádzať o podporu z Grantového programu ÚNSS. Témou tohtoročnej výzvy je „Zatraktívnenie organizácie ÚNSS, budovanie a upevňovanie väzieb v rámci komunity ľudí so zrakovým postihnutím“.

Žiadosti o poskytnutie grantu je možné zasielať na adresu Úradu ÚNSS do 19. mája 2023 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na predpísanom formulári, ktorý je spolu s postupom na jeho vyplnenie a podmienkami grantového kola k dispozícii nižšie.

Upozornenie: Je potrebné zaslať aj elektronickú verziu žiadosti vyplnenú v počítači (nie sken žiadosti vyplnenej rukou) na emailovú adresu ondrusova@unss.sk.

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie grantu na rok 2023

Postup pri vypĺňaní formulára žiadosti

Podmienky grantového kola 2023