Grantová výzva na rok 2022

Aj tento rok sa môžu základné organizácie, krajské rady či krajské strediská uchádzať o podporu z Grantového programu ÚNSS.

Témou aktuálnej výzvy je „Zintenzívnenie a podpora spolkových aktivít a aktivít pre podporu rozvoja kontaktov s okolím po uvoľnení opatrení v dôsledku Covid-19“.

Žiadosti o poskytnutie grantu je možné zasielať na adresu Úradu ÚNSS do 15. mája 2022 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) na predpísanom formulári, ktorý je spolu s postupom na jeho vyplnenie a podmienkami grantového kola k dispozícii nižšie.

Pozor! Je potrebné zaslať aj elektronickú verziu žiadosti vyplnenú v počítači (nie sken žiadosti vyplnenej rukou) na adresu ondrusova@unss.sk.

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie grantu na rok 2022

Postup pri vypĺňaní formulára žiadosti

Podmienky grantového kola 2022

Grantová komisia praje všetkým veľa tvorivosti a radosti z realizácie úspešných projektov!