Grantová komisia rozhodla! Podporila i váš projekt?

Do tohtoročnej výzvy Grantového programu ÚNSS s názvom Zintenzívnenie a podpora spolkových aktivít a aktivít pre podporu rozvoja kontaktov s okolím po uvoľnení opatrení v dôsledku Covid-19 sa zapojilo 15 uchádzačov. Boli medzi nimi krajské rady aj základné organizácie, 1 projekt podalo krajské stredisko ÚNSS v Bratislave. Celkovo mala grantová komisia  k dispozícii 10 068,76 €. Výška sumy podporených projektov dosiahla čiastku 7 784 €.

Dovedna bolo podporených 13 projektov, 1 projekt grantová komisia vyradila pre nesplnenie formálnych náležitostí a 1 nezískal dostatočný počet bodov.

Podporené projekty

Názov Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
1. Memoriál Zlatky Bielickej ZO č. 25 Nitra 550
2. Sme v Liptove, zavolajte neskôr KR Bratislava 500
3. Učme sa remeslo starých generácií ZO č. 23 Martin 600
4. Divočina v ÚNSS ZO č. 52 Viničné 250
5. Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma 2022 KR Trnava 560
6. Nie sme bezmocní KS Prešov 600
7. Vek je len číslo ZO č. 8. Čadca 600
8. Pohybom k zdraviu ZO č. 22 Lučenec 600
9. Zem, miesto pre život ZO č. 65 Námestovo 600
10. Medzinárodný kolkársky turnaj 2022 ZO č. 11 Galanta 600
11. Spoznaj svoj kraj a nových členov ZO ZO č. 16 Košice okolie 600
12. Spoznávací zájazd ZO č. 19 Levoča 600
13. Návšteva aquapark Novolandia – Termálne kúpalisko Rapovce ZO č. 32 Rimavská Sobota 224
Spolu 6 684

Vyradený projekt z dôvodu nesplnenia formálnych náležitostí

Názov Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
1. Športový deň ZO č. 60 Šaľa 500

Nepodporený projekt z dôvodu nízkeho počtu bodov

Názov Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
1. Ples Zrakáčov ZO č. 39 Trnava 600