TS: Dnes sú v uliciach dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka

23. septembra 2022 sa v uliciach slovenských miest môžete stretnúť s množstvom dobrovoľníkov, ktorí budú hovoriť o každodennosti so zrakovým postihnutím a darcom venujú Bielu pastelku ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi nevidiacimi a slabozrakými.

Verejná zbierka Biela pastelka slúži na podporu a pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. „Vďaka zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, čo pre nich znamená, že môžu ísť samostatne do obchodu, do práce či pre deti do školy. Pomáhame im tiež zvládnuť technicky náročné pomôcky, aby dokázali pracovať s počítačom, dotykovým mobilným telefónom s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom, používať špeciálne lupy, postarať sa o domácnosť, čiže oprať si, navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc pri získavaní príspevkov, pomoc pri odstraňovaní bariér, podpora v legislatívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou snahou je klient žijúci plnohodnotný život,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Ročne pomôže ÚNSS 5 000 klientom, ktorým sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci venujú 25 000 hodín odbornej práce.

Pre človeka so zrakovým postihnutím je dôležité mať možnosť zdieľať svoje pocity, nájsť pochopenie, radu od kohosi, kto prechádza niečím podobným ako on, a presne rozumie s čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka možnosť členstva v základných organizáciách. Aktuálne je v 52 základných organizáciách združených vyše 2 800 ľudí. „Základné organizácie ponúkajú množstvo zaujímavých aktivít, ktoré sú pripravené s ohľadom na potreby ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je to o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, priateľstve a vzájomnom pochopení. Naši členovia žijú veľmi aktívnym a pestrým životom,“ dopĺňa Fričovská.

Dobrovoľníkov Bielej pastelky spoznáte
Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbiera do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:

 • názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2022
 • logo zbierky a číslo pokladničky
 • informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2021-038830QR kód
 • zbierkový tím sa tiež vie preukázať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSSkópiou Rozhodnutia vydaného Ministerstvom vnútra SR, ktoré ÚNSS oprávňuje vykonávať zbierku, a zároveň sa s ním dá porovnať registračné číslo uvedené na pokladničkovom štítku. Musia byť zhodné.

Ako možno prispieť na zbierku Biela pastelka?

 • 9. 2022 počas hlavného zbierkového dňa v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
 • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
 • od 1. do 30. 9. venovaním dobrovoľného príspevku prostredníctvom e-shopu Max
 • ľubovoľným príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených v kamenných predajniach BEPON počas celého septembra
 • prevodom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
 • alebo online darom prostredníctvom bielapastelka.sk.

Darcovia z Bratislavy, Košíc, Nitry, Martina či Popradu sa môžu s pracovníkmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, klientmi i členmi stretnúť aj osobne a dozvedieť sa čosi o činnosti organizácie, pomôckach uľahčujúcich život ľuďom so zrakovým postihnutím, vyskúšať si písanie na stoji na Braillovo písmo, dať bezplatne skontrolovať zrak škôlkarom (pozn.: platí pre Prešov) a veľa ďalšieho. V Košiciach v rámci programu vystúpi aj obľúbená speváčka Katarína Koščová. Bratislavské podujatie podporia ambasádori Adela Banášová a Fero Joke.

Bratislava: OC Eurovea od 10:00 do 17:00 h*
Košice: Hlavná ul. od 9:00 – 17:00 h
Nitre: OC Centro Nitra od 9:00 – 17:00 h
Martin: na Námestí pri Gašparíkovom dome od 9:00 – 17:00 h
Poprad: OC Novum od 9:00 – 17:00 h

*Program eventu v Bratislave nájdete na tomto linku: https://bit.ly/3R5y0bQ