ĎAKUJEME ČSOB nadácii za finančný dar 20 000 eur

Uplynulý víkend žila Bratislava obľúbeným bežeckým podujatím ČSOB Bratislava Marathon. 19. ročník patril aj nevidiacim a slabozrakým. Ambasádorom podujatia sa stal nevidiaci bežec Pavol Kéri, v informačnom stánku sme verejnosti približovali naše služby i poslanie a, navyše, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska získala od ČSOB nadácie finančnú podporu 20 000 eur.

Na obrázku sú na pódiu okrem D. Kolára a J. Podolinského, ktorí majú pred sebou veľký šek s textom: ČSOB nadácia venuje 20 000 eur, Daniel Kollár, predseda dozornej rady ČSOB nadácie. S nimi sú na pódiu aj zástupcovia partnerov a fotografovia. Pod nimi je veľké logo ČSOB Bratislava Marathon 2024 a ČSOB.

Generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár odovzdáva šek v hodnote 20 000 eur predsedovi ÚNSS Jánovi Podolinskému.

Malým i veľkým bežcom aj nebežcom sme od piatku prezentovali naše služby. Mohli si vyskúšať simulačné okuliare a pozrieť sa tak na svet očami človeka s rôznym typom zrakového ochorenia. Mnohých zaujali pomôcky uľahčujúce každodennosť, no veľký úspech, predovšetkým medzi vekovo mladšími účastníkmi, mali hry pre nevidiacich – Človeče, nehnevaj sa, Dáma a najmä sluchové pexeso. Maximálne vyťažený bol i stroj na Braillovo písmo. Sme radi, že sme mohli návštevníkom ČSOB Bratislava Marathon priblížiť poslanie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Na obr. sedí v stánku D. Blašková, pred ňou je stroj na Braillovo písmo a na ňom si chlapec skúša písať. Vedľa neho stojí dievča a prizerá sa.

O písanie v Braillovom písme bol veľký záujem.

Mimochodom, vďaka generálnemu partnerovi má aktivita aj charitatívny rozmer. „Po viacerých dobročinných organizáciách či projektoch sme sa v tomto roku prostredníctvom našej ČSOB nadácie rozhodli podporiť Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pretože vieme, že aj v ich radoch sa nachádzajú ľudia, ktorí radi športujú, avšak ich pohyb je značne sťažený. Jedným z príkladov je aj Pavol Kéri, nevidiaci bežec, ktorý sa ako tvár kampane 19. ročníka ČSOB Bratislava Marathon snaží motivovať ľudí, aby nepozerali na výhovorky a užívali si beh naplno. Nielen ten, ale aj ktorýkoľvek iný šport,“ hovorí Simona Šípová, manažérka pre spoločenskú zodpovednosť a komunity, správkyňa ČSOB nadácie.

Na sú pracovníčky KS Trnava ako sa pred stolom s rozloženými hrami, pomôckami pre nevidiacich a pod. rozprávajú s tromi dievčatkami.

Malé návštevníčky nášho stánku veľmi zaujali pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Na obr. je vidno dievča chrbtom k objektívu a oproti nej stojí usmiata Z. Együdová držiac za vôdzku vodiaceho psa svetlej farby.

Zuzana Együdová rozpráva záujemkyni o živote budúceho vodiaceho psa.

Podporiť a symbolicky vyjadriť solidaritu s nevidiacimi bežcami mohla verejnosť zakúpením modrej šnúrky. Dobrovoľný príspevok venovali stovky ľudí, ktorí vybehli na trať s originálnym doplnkom. Dovedna sa podarilo vyzbierať krásnych 2 343 eur. Najdôležitejšou bežeckou disciplínou podujatia je maratón, ktorý bol naplánovaný na nedeľu 7. apríla. Pred slávnostným odstrihnutím štartovej pásky odovzdal generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár šek v hodnote 20 000 eur. Finančný dar ČSOB nadácie prevzal v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska predseda ÚNSS Ján Podolinský.

„Sme veľmi radi, že si v ČSOB všimli našu organizáciu, rozhodli sa upozorniť na našu komunitu a podporiť aktivity, ktorými sa snažíme stierať rozdiely medzi ľuďmi so zrakovým postihnutím a intaktnou spoločnosťou. Finančnú podporu využijeme na celoročný projekt Búrame bariéry, ktorým chceme upozorniť na prekážky v spoločnosti i možnosti riešenia. Zameriame sa na bariéry komunikačné, informačné i architektonické. Verím, že o rok bude povedomie verejnosti vyššie a nám sa bude opäť o čosi ľahšie a prístupnejšie žiť,“ dodáva J. Podolinský.

„Azda najvýraznejšou oblasťou, ktorej ČSOB nadácia venuje svoju pozornosť, je digitálne vzdelávanie. Jedným z našich cieľov je, aby mal digitálny prístup k informáciám každý obyvateľ našej krajiny, a výnimkou nie sú ani ľudia so zrakovým postihnutím. Aj preto sme radi, že odovzdaním šeku 20 000 € pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa môžeme stať súčasťou kampane „Búrame bariéry“ a finančne tak podporiť aktivity na zvýšenie informovanosti o prístupnosti prostredia, informácií a služieb pre zrakovo znevýhodnených ľudí,” vysvetľuje S. Šípová, prečo členov nadácie nadchla myšlienka debarierizácie spoločnosti.

Na pódiu stoja pozvaní hostia a gen. riaditeľ ČSOB s J. Podolinským, držia šek. Okrem nich je tam i moderátor R. Juraško.

ČSOB nadácia, ďakujeme za podporu.