Corvus získal prostriedky z grantovej výzvy

Nezisková organizácia Touch&Speech bola úspešná v grantovej výzve Google.org Impact Challenge pre región strednej a východnej Európy. Z cca. 800 prihlásených projektov, ktoré na výzvu zareagovali, získalo grant 13 neziskových organizácií z 11 krajín. Celková vyčlenená suma je 2 milióny eur. Zo Slovenska Google podporí jediný projekt, aplikačný set Corvus na sprístupnenie moderných smartfónov nevidiacim a slabozrakým, ktorý vyvíja tím práve z Touch&Speech. Cieľom výzvy bolo podporiť organizácie, ktoré svoju činnosť zameriavajú na znižovanie rozdielov v oblasti digitálnych zručností a podporu ekonomického rastu v regióne s ohľadom na inklúziu menšinových komunít.

„Sme veľmi radi, že Corvus zaujal aj v Googli. Náš aplikačný set, ktorý z bežného smartfónu vytvára multifunkčnú kompenzačnú pomôcku pre nevidiacich, je určený práve pre zariadenia s operačným systémom Android a preto si ceníme, že sa nám podarilo tento grant získať. Je to pre nás obrovská výzva. Pomôže nám naplniť dlhodobé plány, ktoré s Corvusom máme,“ Hovorí Roman Martinovič, riaditeľ neziskovej organizácie Touch&Speech.

Čo Corvus čaká ďalej?

„Chceme vytvoriť sieť na prepojenie zrakovo postihnutých navzájom, ale aj nevidiacich s ich rodinnými príslušníkmi či asistentmi. Používatelia Corvusu tak získajú nie len dobre prístupný telefón a multifunkčného asistenta, ktorí im pomôže aj s činnosťami v bežnom živote. Budeme si tak môcť lepšie vzájomne pomáhať aj v situáciách, keď nie sme fyzicky spolu. Chceme tiež viac používať umelú inteligenciu, ktorá pomôže napríklad pri rozpoznávaní textu z papierovej predlohy, alebo pri ešte jednoduchšom ovládaní smartfónu bez zraku. Z Corvusu chceme zároveň urobiť aj vzdelávací nástroj. Vďaka Corvusu si budú časom môcť používatelia rozvíjať predstavivosť, orientáciu v priestore či matematické myslenie.“ Dodáva Martinovič.

Projekty vyberal expertný panel zložený z významných regionálnych akademikov, lídrov a občianskych aktivistov, ako aj predstavitelia Googlu spolu s partnerskou organizáciou INCO. Zoznam organizácií, ktorým bol udelený grant je dostupný na tomto odkaze.

Touch & Speech

Grantový program Google.org Impact Challenge pre región strednej a východnej Európy je súčasťou dlhodobej iniciatívy Grow with Google – Pomáhame Slovensku rásť zameranej na podporu slovenskej ekonomiky aj v čase pandémie. Slovenský Google sa v minulom roku v spolupráci s partnermi zaviazal pomôcť 50-tisíc slovenským podnikateľom a jednotlivcom lepšie využívať internet na rast podnikania, nájdenie práce či pre rozvoj kariéry. Len v roku 2020 pomohol viac ako 22 000 ľuďom v zlepšovaní ich digitálnych zručností.

Čo je Corvus?

Aplikačný set Corvus za takmer 9 rokov svojej existencie urazil obrovský kus cesty. Poznajú ho používatelia na Slovensku, v Čechách i Poľsku. Ponúka 40 modulov a pomocou vstavaného čítača obrazovky sprístupňuje aj aplikácie tretích strán. Vďaka Corvusu sa nevidiaci a slabozrakí používatelia nemusia obávať hladkej dotykovej obrazovky. Smartfón obsluhujú jednoduchými gestami. Napríklad poklepaním, švihaním a podobne. Gestá môžu vykonávať kdekoľvek na obrazovke. Takto môžu svoj smartfón využívať nie len na telefonovanie či posielanie sms správ a e-mailov, ale aj na čítanie kníh, rozpoznávanie bankoviek či počúvanie hudby. Nezisková organizácia Touch&Speech pre svoj projekt nadchla v minulosti už mnohé firmy a inštitúcie. Aj vďaka tomu majú nevidiaci priamo v Corvuse prístup k viacerým knižniciam, môžu si pohodlne zisťovať informácie o príbalových letákoch liekov alebo získať informácie o výpadkoch elektrickej energie v mieste ich bydliska.

O neziskovej organizácii Touch&Speech

Neziskovú organizáciu Touch&Speech tvorí skupina aktívnych ľudí so zrakovým postihnutím, ktorých spojila túžba po zodpovednej a dôstojnej práci v prospech iných ľudí. Sme presvedčení, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia čo najlepšie podmienky pre ich samostatný a plnohodnotný život, no na druhej strane sú aj ľudia so zdravotným postihnutím povinní aktívne a trvale sa o to pričiňovať, ako aj využívať všetky svoje možnosti a schopnosti, v prospech spoločnosti, do ktorej chcú patriť. Toto presvedčenie pretavujeme do vývoja vlastných kompenzačných pomôcok, medzi ktoré patrí aj Corvus –aplikačný set na sprístupnenie mobilných telefónov s operačným systémom Android nevidiacim a slabozrakým, vďaka ktorému môže o niečo viac ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím žiť kvalitnejší a hlavne šťastnejší život.

Zdroj: TS Touch & Speech