Chcelo sa nám čítať a písať v bodkách

Krajské stredisko ÚNSS v Trnave spoločne s Krajskou radou zorganizovali Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma. „Vďaka nezištnej pomoci Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá nám na celý deň zapožičala priestory Hudobného oddelenia, sme mohli pripraviť príjemný deň všetkým, ktorí mali chuť a odvahu porovnať si svoje zručnosti v používaní Braillovho písma (BP). Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to v kategórii Čítanie BP a Písanie BP,“ prezrádza jedna z organizátoriek a vedúca KS ÚNSS v Trnave, Lenka Patyiová.

Trnavského zápolenia sa zúčastnilo 14 odvážlivcov z celého Slovenska. „Musím podotknúť, že svojou účasťou si nikto z nich neurobil hanbu. Práve naopak. Toľko zapálenia, odvahy a úprimnej snahy ukázať svoje schopnosti sme už naozaj dlho nevideli. Ako to však v súťažiach býva, zvíťaziť nemôžu všetci. Medailové priečky kategórii Čítanie Braillovho písma obsadili: Želmíra Zemčáková, Lenka Mareková a o tretie miesto sa podelili Janka Pramuková a Viktor Radošovský,“ prezrádza L. Patyiová.

Prvé miesto v kategórii Písanie Braillovho písma zaslúžene obsadila Dominika Pozdechová. Zo striebornej priečky sa opätovne tešila Lenka Mareková a na krásnom treťom mieste zahviezdila Emília Puškárová.

„So samotným priebehom súťaže nám výrazne pomohli aj členovia odbornej komisie, rada by som vyjadrila svoje poďakovanie Marekovi Hlinovi a Simone Schalerovej z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva z Bratislavy a Dušane Blaškovej z ÚNSS. Všetkým účastníkom a spoluorganizátorom ďakujeme za ich chuť a ochotu prísť k nám do Trnavy a stráviť spoločne tento deň, a výhercom gratulujeme k úspechu a preukázanej šikovnosti,“ uzatvára L. Patyiová.

Pohľad na plnú miestnosť knižnice, kde sedia súťažiaci.

Knižnica v Trnave sa zaplnila súťažiacimi ovládajúcimi Braillovo písmo.

Na obrázku je súťažiaci za Pichtovým strojom a pri ňom sedia členovia poroty. Marek Hlina, Simona Schalerová a Dušana Blašková sledujúc jeho prácu.

Súťažiaci píše na stroji na Braillovo písmo.

Na obrázku vidno súťažiacu, ktorej gratulujú pracovníčky KS ÚNSS v Trnave.

Oceňovanie tých najúspešnejších…