Česko-Slovenské priateľstvo nadviazané

Zástupcovia Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) z Českej republiky navštívili našu organizáciu. Išlo o recipročnú návštevu, pretože slovenská delegácia ÚNSS bola v susedných Čechách uplynulý mesiac. Program 3-dňovej návštevy (15. – 17. mája 2023) bol zameraný na výmenu skúseností, oboznámenie sa s fungovaním našej organizácie, jednotlivých oddelení i hľadanie možností na ďalšiu spoluprácu.

„Veľmi pozitívne hodnotím priateľskú atmosféru a otvorenú debatu o činnosti vašej organizácie, poskytovaných službách i realizovaných aktivitách. Som veľmi rada, že sa nám podarilo navzájom sa užšie komunikačne napojiť a zdieľať skúsenosti z prostredia našich organizácií. Naše odborné činnosti sa v mnohom podobajú a v mnohých z nich je priestor na rozvíjanie, posilnenie, takže možností pre spoločné aktivity je iste dostatok,“ uviedla na margo návštevy i perspektívnych plánov Veronika Pokorná, výkonná riaditeľka SONS.

Okrem pracovníkov jednotlivých oddelení sa predstavitelia SONS stretli aj so zástupcami predajcov optických a kompenzačných pomôcok z firiem Tyflocomp a Vincom. Nové podnety priniesli aj rozhovory zamerané na zbierkovú činnosť. Napokon Biela pastelka by neexistovala bez svojej sestry Bílej pastelky. Zbierkové know how získala ÚNSS práve z českej organizácie. „Inšpirovalo nás vaše odmeňovanie dvojíc v rámci zbierky Biela pastelky. U vás i u nás sa snažíme zbierkové dvojice motivovať a poďakovať im za ich nasadenie. Váš prístup nás inšpiroval k určitému prenastaveniu pravidiel aktuálneho ročníka zbierky, za čo ďakujeme,“ povedal Luboš Zajíc, prezident SONS.

Živá bola i diskusia o legislatívnych aktivitách ÚNSS. Tu má Slovensko, prekvapivo, v niektorých sférach navrch. „Legislatíva v rámci televízneho vysielania pre nevidiacich a slabozrakých je u vás priaznivejšia. Vaše nastavenie percentuálneho podielu programov, ktoré majú byť sprístupnené zrakovo postihnutým formou audiokomentára, bude pre nás výborným argumentom pri rokovaniach s prevádzkovateľmi televízneho vysielania,“ doplnil Luboš Zajíc.

„Naše vzájomné návštevy boli veľmi inšpirujúce a podnetné. Bolo zaujímavé spoznať ako funguje organizácia podobného zamerania u našich susedov. Veľmi ma zaujali podstatne väčšie možnosti zabezpečenia aktivít základných organizácií, v ktorých môžu aktívni členovia pracovať za finančnú odmenu. Rovnako inšpiratívna je aj forma špecializovaného vzdelávania, či testovania odborných pracovníkov. Myslím si, že sme získali množstvo podnetov, kam posunúť organizáciu do budúcnosti,“ skonštatoval Ján Podolinský, predseda ÚNSS.

Obe návštevy, nielen zástupcov ČR na Slovensku, ale aj opačne, spája podľa slov jej účastníkov príjemne a inšpiratívne strávený čas, ktorý dal akýsi základ pre ďalšiu spoluprácu. Rozhodne možno povedať, že Česko-Slovenské priateľstvo bolo nadviazané.