Bodky naše každodenné

V sobotu 25. mája v Košiciach a v júni hneď trikrát – v stredu 12. v Banskej Bystrici, v piatok 21. v Martine a napokon v piatok 28. v Trnave celkovo 35 nevidiacich pod olympijskými bodkami preukázalo, že Braillovo písmo má v ich každodennom živote svoje neodškriepiteľné miesto. Priestor na to mali v ktorejkoľvek zo štyroch disciplín kvalifikačných kôl už 2. ročníka Braillovskej olympiády.

Zuzana Pohanková na cestách za korením


Fotografia: Zuzana Pohanková na cestách za korením

Široký, obojstranne popísaný papier bol bedekrom po antickom Grécku, starom Egypte či ďalekom Sudáne, kde sa súťažiaci vydali v rámci prvej disciplíny s názvom Čítanie Braillovho písma. Tí, ktorí pokorili bodky na I. stupni ZŠ, boli zaradení do I. kategórie, všetci ostatní, t. j. tí, ktorí sa s nimi popasovali neskôr, sa ocitli v druhej. Všetci sa však vydali medzi moreplavcov, ktorí plnili kráľovské dvory vychýrenými koreninami, medzi obchodníkov, ktorí uncu čierneho korenia vyvážili uncou zlata, medzi divoké škriekajúce netopiere, ktoré vraj v afrických močariskách strážia škoricovníky… Každý mal k dispozícii len 2 minútky, počas ktorých sprievodcovia, chcem povedať porotcovia, zaznamenávali počet správne prečítaných slov.

Diktát z morských hlbín


Fotografia: Diktát z morských hlbín

Nemenej nebezpečná a dobrodružná bola aj druhá súťažná disciplína, pri ktorej sme sa ponárali do morských hlbín, na dno riasami zarastených teplých plytkých vôd. Pri písaní Braillovho písma neboli stanovené kategórie, každý si mohol vyklepať najprv skúšobný diktát – aby si otestoval stroj a zladil s diktujúcim tempo, potom sa už šlo naostro. Hľadali sme morského koníka. Lepšie povedané, súťažiaci hľadali morského koníka, porotcovia sa sústredili na správne napísané údery. Žiaden nesmel byť navyše, žiaden nesmel chýbať. Každá bodka musela byť na svojom mieste. O konečnom poradí napokon rozhodol počet správne napísaných úderov v prepočte na jednu minútu.

V Košiciach nad chybami


Fotografia: V Košiciach nad chybami

Všetkých, ktorí sa prihlásili do tretej disciplíny, sme si poriadne uctili. Ako sa patrí – chlebom a… no, soľ asi ponecháme na finále. Súťažiaci, ktorí si trúfli na korektúru braillovského textu, dostali pár riadkov plných gramatických škandálov. Úlohou bolo chyby nielen odhaliť, ale ani žiadnu ďalšiu nevytvoriť.

Obstáli by ste? Pri kúpe chleba si nevšímajte len to či je svetlý alebo tmavý. V zložení musí byť uvedené „celozrnná “múka a musí jej byť viac ako ostatných zložiek. vtedy má vyšší obsah vlákniny, vitamínou a minerálnych látok a viac nás zasíti.

Triedenie liekov v Banskej Bystrici


Fotografia: Triedenie liekov v Banskej Bystrici

Zoznam šiestich liekov a kartičky s názvami medikamentov. Pochopiteľne, takisto šiestimi. Všetko sme to poukladali súťažiacim k ruke, hneď vedľa písacieho stroja a spustili stopky. Úlohou v štvrtej súťažnej disciplíne, ktorú sme nazvali Lekáreň, bolo nájsť 4 krkolomné názvy, ktoré figurujú aj na zozname, aj na ústrižkoch v obálke. Tu sú chyby zriedkavejšie, rozhodujúcim je preto väčšinou čas.

Bodkám zdar!

Zásluhu na tom, že kvalifikačné kolá prebehli tak hladko, má veľa ľudí. Zvlášť však za spoluprácu ďakujeme otcovi Braillovskej olympiády Josefovi Zbranekovi, krajským radám a krajským strediskám Košice, Banská Bystrica, Žilina a Trnava, všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám prišli pomôcť a všetkým partnerom, vďaka ktorým odchádzali všetci braillisti s krásnymi pamiatkami. Všetkým, ktorí prišli ukázať šikovnosť svojich prstov, ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme. Na celoštátnom finále, ktoré sa uskutoční na jeseň v Bratislave, si zmerajú sily šiesti najúspešnejší v každej disciplíne v celkovom poradí (bez ohľadu na umiestnenie v kvalifikačnom kole). A ktorí sú horúcimi kandidátmi? Prezrite si súhrn výsledkov (formát XLSX – excel) a uvidíte sami.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.